April 30

Transformation in coaching

I’m coaching a woman from the western world. She wants to investigate the behaviour of staying “busy” all the time. An old pattern of saying yes, especially to assignments. She is clearly successful on that level. The habit of being busy all the time, however, makes her restless when she is free and does nothing,.

December 21

Om att våga något nytt

Hej! Nu är jag tillbaka igen efter att ha seglat till andra sidan av jorden tillsammans med min man. Vi är på Nya Zealand fram till maj 2022. Det har varit ett enormt lärorikt år – vi har gjort tre längre överfarter, först Atlanten, sedan Pacific – från Panama till Marquesasöarna och slutligen södra Pacific.

April 15

Coaching som gör stor skillnad

Tror du att coaching är dyrt? Nyligen fick jag besök av en chef som jag coachat under en två års period. Hon hade summerat sina erfarenheter under denna tid i ett sjusidigt dokument. För dig som är nyfiken på vilka resultat det gav – välkommen att läsa vidare! Bakgrund När vi träffades hade hon nyss.

November 17

VD coachen reflekterar över vad som ryms i budgeten

Många planerar nästa års budget nu. Hur tänker du kring utvecklingen och lärandet i organisationen? Ser du utbildningskontot som en kostnad eller en investering? Som extern part blir jag oftast inkallad i lägen av kris – en konflikt mellan viktiga nyckelparter, en grupp som inte är samkörd, en VD som inte är så kraftfull i.

November 13

Men vilket värde tillför du? Om mätbarhet

En chef berättade för mig hur han hade blivit uppsökt av en mycket känd konsult som ville sälja sina tjänster i förändringsledning. De första tjugo minuterna hade konsulten ägnat åt att skryta om tidigare kunder och förträffliga resultat. En timme senare hade chefen ännu ej förstått vilket mervärde just den här konsulten skulle kunna tillföra.

September 18

Organisationer gör mycket bättre resultat med fler kvinnor i ledningen!

Det berättade Mara Swan, vice president på Manpower global i morse när hon besökte Handelskammaren i Stockholm. Självklart påstående – eller hur? Men i USA har andelen kvinnliga chefer legat på 20+ de senaste tio åren. Sverige ligger visserligen 4:a i världen på att inkludera kvinnor – ändå finns det mycket att göra här också..

February 3

Goda resultat från VD-program!

80 % känner ökad säkerhet i sin roll som toppchef och har ett bättre sätt att agera som ledare 2/3 fattar bättre beslut 2/3 uppfyller bättre förväntningar från företagens intressenter Det här är en del av resultaten från ett mentorprogram som ges av IMD Business School i Schweiz för VD:ar och blivande toppchefer. Ofta handlar.

November 25

Behöver VD en coach? Stanfordundersökning

Om man tittar i praktiken så verkar många VD:ar nöja sig med sin styrelseordförande eller andra kollegor. På årets VD räckte en handfull upp handen på en direkt fråga om hur som många som anlitar en coach. I den unga panelen 20+ var det tvärtom 6 av 7 som hade en coach. En ny undersökning.

September 2

Vad kostar det att låta bli?

Jag träffar ofta chefer och VD:ar som är stressade. Är det inte relationen till styrelseordförande så är det relationen till någon annan i styrelsen eller i ledningsgruppen som inte fungerar som den ska. De borde förstå bättre, vara mer supportande, mindre egensinniga, mer öppna, mindre konflikträdda, mer ansvarstagande, se mer till helheten el. fyll i.

August 19

Varför VDar har en coach

Hej och välkommen tillbaka! Hoppas du känner dig laddad inför hösten. Min fråga till dig är Hur långt vill du nå och har du/vill du ha en coach med på den resan? Harward Business Review har i dagarna redovisat en studie från Stanford som visar att endast en tredjedel av av alla VD:ar har en.

September 18

Vad är överflöd för dig?

Är nyss hemkommen från sista delen av Anthony Robbins ledarskapsutbildning. Temat var wealth – välstånd/överflöd/rikedom. Vi fick lära oss en mängd användbara verktyg för att än effektivare uppnå den standard vi önskar i vårt varande, görande och ägande. Viktigast allt är vår psykologi, d v s våra tankar om vår förmåga/rätt till överflöd. Nyfiken på.