Vad kostar det att låta bli?

Jag träffar ofta chefer och VD:ar som är stressade. Är det inte relationen till styrelseordförande så är det relationen till någon annan i styrelsen eller i ledningsgruppen som inte fungerar som den ska. De borde förstå bättre, vara mer supportande, mindre egensinniga, mer öppna, mindre konflikträdda, mer ansvarstagande, se mer till helheten el. fyll i själv vad du tycker passar just din besvärliga relation.

Alla vet i teorin att goda relationer är A och O, men i praktiken att ta tag det direkt och lära känna och verkligen förstå är många gånger svårare. Att välja varandra trots olikheter. Kräver mer tid när det inte är flyt från första ögonblicket. Tid! Lika för oss alla och upp till oss alla att prioritera, att göra kloka val.

IMG_1774.JPG

Riskerna med att låta bli att ta tag i det som ligger utanför det bekväma kan t ex vara:
– en konflikt kan utvecklas
– oro, rädsla i mötet med varandra – ingen vågar vara fullt ut kreativ och uppriktig
– en dålig stämning som sprider sig till övriga i styrelsen och/eller ledningsgruppen
– dåligt underbyggda beslut eftersom allas röster ej blir hörda
– låg grad av genomförande eftersom alla inte var överens när beslutet togs, men några vågade inte säga det öppet
– ökat missnöjesprat
– minskad lönsamhet
– kunder som märker av det och börjar klaga
– ohälsa, sjukskrivningar
– en ledningsgrupp som mer tänker på sitt än på helheten
– byte av VD eller medarbetare

Allt ovan kostar i arbetsglädje och i slutändan även i kronor. Pröva att sätta siffror till ovan relaterat till omsättning, kostnader för personalomsättning och sjukfrånvaro. Har du råd att låta bli? Allt ovan går att lära om till konstruktiva beteenden. Ring mig om du vill veta mer om det!

p.s.
Guldstenarna är för mig en metafor för kraften inom oss. Viktig att se, speciellt när vi ska arbeta och “dansa” ihop.