VDcoachen från Stockholm

Hej och välkommen till Avalona!

Avalonas vision är att alla företag leds av kraftfulla och åtagna VDar. Ledare som har skapat en inspirerande framtid som andra vill vara med att förverkliga. Ledare som inser vikten av att ha sitt team och sin organisation med sig. Ledare som tar tillvara allas olika ”röster” – erfarenheter, kompetenser, styrkor – som förstår att olikhet kan vara en resurs snarare än ett hot. Ledare som har integritet och står för sitt ord. Ledare som förstår kraften i goda relationer och som har förmågan att skapa partnerskap med de som är med.  Ledare som känner sig själva så pass att de förstår att det finns mycket mer att lära om sig själv och omvärlden. Ledare som är villiga att vara ansvariga fullt ut och som har ett liv de älskar.

Avalona drivs av Anna Eriksson, ICF Master Certified Coach och fil kand beteendevetare.

Anna är sedan maj 2019 ute och långseglar. Nu befinner hon sig i Nya Zealand fram till maj 2021. Under den tiden erbjuds Skype-coaching för VD-ar som är intresserade av att utveckla sitt ledarskap.

AE4

Anna nås på anna@avalona.se

Testimonials

Expanderade verksamheten flerfalt och fick med mig styrelsen.

VD i svensk organisation

Lyckades vända företagskultur, öka omsättningen och få med mig ledningsgruppen på en ny resa.

Ny VD i nordisk organisation

Vi blev ett team på riktigt och ökade vår produktivitet med 26 %.
Ledningsgrupp i finansbranschen

Klarade av en större omorganisation med bibehållen hälsa & fokus.

VD i nordisk organisation