OM AVALONA

Nyfiken på – många verktyg

Hej!

Jag som driver Avalona heter Anna Eriksson. Min egen drivkraft är utveckling i alla former. I snart trettio år har jag intresserat mig för personlig utveckling, meditation och transformation. Jag är nyfiken och anser att egen träning är av största vikt. Hämtar inspiration från många olika håll – från vad jag uppfattar är det mest intressanta som erbjuds i världen. Det vill jag erbjuda dig!

Energi, glädje och kreativitet i kombination med starkt målfokus och integritet är viktiga värden. Jag är uppriktig, prestigelös och  håller löften.

Coachutbildningar & erfarenhet
Jag har en bred utbildningsbakgrund med start i det akademiska (beteendevetare, pedagogisk fördjupning).
Den forskning som min coaching vilar på är bl a följande:
Det salutogena perspektivet – vad som skapar hälsa (jfr det patogena – sjukdoms uppkomst).
Lösningsfokuserat arbetssätt – leta lösningar snarare än problem.
Det ontologiska perspektivet – vetenskapen om vårt varande.
Systemisk arbetssätt – vi befinner oss alla i olika system som påverkar oss.
Styrka – Gallup har gjort omfattande forskning på människans styrka – använder vi dem når vi lättare resultat och får en större hävstång.
Ledarskap – en modell som baseras på integritet, autencitet, ansvarstagande & commitment.
Jag är även utbildad i hjärnforskning och hur vi kan kommunicera intelligent.

Coachspecifika utbildningar har jag bl a fått via Coachville (en av världens största och tidigaste utbildningsorganisation för coacher), teamcoaching via Teamcoaching International, ledarskap & välstånd via Anthony Robbins, systemcoaching via Organization and Relationship Systems Coaching. Nancy Kline som tar upp vikten av att lyssna på djupet har inspirerat mig mycket. Se vidare min LinkedInprofil.

Hör till de tidiga professionella coacherna i Sverige och har därmed en lång praktisk erfarenhet av coachning. Jag anlitar själv coach. Arbetar ideellt för ICF Sverige – med  artiklar, i Etiska rådet (2016-18) och som chapterhost (2005-06). Recenserar coachlitteratur och medverkar i det svenska coachmagasinet Grow som skribent. Har publicerat två artiklar i Bonniers ledarskapshandbok. Ordning ökar lönsamheten och Utveckla affärerna med Sir Alex Fergusons Formula!

Certifieringar

  • ICF Master Certified Coach – innehavs av ca 3 % av ICFs coacher i hela världen. MCC omdöme från ICF: ”Beautiful coaching in all aspects. No further comment needed.” och ”Powerful, joyful, confronting… excellent coaching in every way”.
  • Auktoriserad teamcoachfacilitator via Teamcoaching International
  • Certifierad instruktör i Mental träning (Lars Eric Uneståhls material)
  • Fil kand beteendevetare, Stockholms universitet (1994)

Kvalitetssäkring
ICF är världens största yrkesförbund för coacher med över 34 000 medlemmar. De kvalitetssäkrar alla sina medlemmar vart tredje år och erbjuder en oberoende certifiering på tre nivåer (ACC, PCC och MCC). Som certifierad har jag sagt ja till att följa förbundets etiska regler, bl a att allt som sägs inom ramen för coachingen är konfidentiellt. Avsteg från dem och missnöje kan anmälas till ICFs etiska nämnd.

Avalona följer riktlinjerna för GDPR.

Hör gärna av dig!
Du når mig enklast via mailen: anna@avalona.se

MCC_Web


TDA-authorized-final

Porträttfoto: Jessica Lund
Sliders: Danne Eriksson