EXECUTIVE COACHING

Executive coaching är ett samarbete mellan företagsledare och en tränad coach med syftet att säkerställa ett kraftfullt och committat ledarskap för företaget, ledningsgruppen och dig själv.

Jeffrey Immelt, General Electric’s framgångsrika CEO, har uttryckt: ”Jag ställer egentligen bara en fråga när jag rekryterar de som ska ingå i min närmaste krets, och det är om de är beredda på att ständigt jobba med sin egen utveckling, både som ledare och människa.”

Du får en professionell och oberoende part som
– coachar dig att uppnå det du vill
– lyssnar efter vad som är sant och viktigt för dig
– ger dig utrymme att reflektera och tänka
– ställer kraftfulla frågor
– ger dig perspektiv och alternativa förhållningssätt
– visar på den större bilden
– uppmuntrar dig att fortsätta även när det är utmanande
– säger till när dina ord och handlingar inte stämmer överens
– hjälper dig att se vad du lär dig och hur du kan utvecklas

Självklart konfidentiellt.

Resultat av coaching
De flesta högpresterande har coach idag.
98 % är nöjda enligt Sherpa (som gör årliga undersökningar sedan 2005).

Vanliga resultat är:
du når dina mål snabbare
du blir produktivare
du blir bättre på att sortera ut vad som är viktigast
du får bättre relationer & samarbete med ledningsgrupp & styrelse
du lär känna dig själv bättre
din tillit ökar till dig själv och dina kollegor
du blir tydligare och mer proaktiv som ledare
du blir bättre på att hålla vad du lovar
du blir bättre på att kommunicera
du mår bättre och har även en fritid
vanligen blir kunderna också nöjdare och
omsättningen brukar öka

Läs mer om vilka resultat det kan ge här

TESTA – HAR DU NYTTA AV COACHING?!
Extern VD
Är du högpresterande och stressad?
Bestämmer du inte över din egen almanacka?
Vet du med dig att du har flera viktiga relationer som skulle kunna förbättras, t ex till styrelsen, styrelseordförande eller ägarna?
Vill du ha ut mer av samarbetet med ledningsgruppen?
Hinner du inte tänka tillräckligt mycket på stora frågor?
Har du konfidentiella frågor som du vill pröva med någon utanför företaget?
Har du någon att tala med om din egen utveckling och kapacitet som ledare?
Får du inte det gehör du önskar från organisationen?

Företagsägare
Känns det som om du måste klara av allt själv?
Har du/ni er ägarvilja uttalad?
Hur går det med balansen till familj- och privatliv?
Går företaget så bra som du vill?
Önskar du att medarbetare är mer engagerade och proaktiva?
Hur gör du med din egen kompetensutveckling?
Hur går det med tilliten och förmågan att delegera?

VD mellan uppdrag
Har du koll på lärdomarna från förra uppdraget?
Vet du var du skulle göra bäst nytta i ett nästa uppdrag? 
Snittiden för ett VD-uppdrag är fem år. Tiden mellan uppdrag är ett utmärkt tillfälle att ge sig själv möjligheten att reflektera och lära av det förra uppdraget och förbereda sig inför nästa. Läs om möjligheterna här!

Chef som leder chefer
Har du bra partnerskap med VD samt dina direktrapporterande?
Hur klarar du av balansgången mellan lojalitet uppåt och nedåt? 

Är ni ett team som litar på varandra drar nytta av varandras olikheter?
Drar du dig för att ta tag i konflikter?
Har du en känsla av att du inte får höra allt?
Har du bra energi?

ÄR COACHING DET RÄTTA?
Det är mycket som vilar på en VDs axlar – en omvärld i snabb utveckling, stora utmaningar och potentiella möjligheter, svåra beslut mm.

Många jag pratar med vill ha en mentor (äldre, mer erfaren i samma bransch som bjuder på råd, erfarenheter och nätverk) eller kanske mer en managementkonsult (som  tillför sina expertkunskaper, gör en analys och ger råd till din organisation). Eller så pratar man med sin partner eller ringer en VD-kollega och frågar om råd.

En VD måste vara i kontakt med sin egen förmåga att ta beslut och leda – sig själv och andra. Hur det ska ske kan ingen annan tala om utan det måste upptäckas och utforskas av en själv. En coach bistår dig i den processen genom att lyssna på djupet och ställa kraftfulla frågor. Fokus är på din utveckling och vad du behöver.

Här kan du läsa mer om vad coaching är. 

Våga prova du med! Att ha en utomstående professionell part med tystnadsplikt är för många ett måste – inte för att de behöver det utan för att det är en möjlighet som nuförtiden finns och som innebär utveckling både för egen och för företagets del.

Arbetssätt
Alla uppdrag anpassas individuellt. Från och med okt 2020 erbjuder jag coaching via Skype eller WhatsApp.

Nästa steg?
Om du känner att ovan stämmer in på det du söker – maila så sätter vi upp ett första möte där vi stämmer av om det finns en bra samarbetspotential oss emellan.

Du når mig via mail: anna@avalona.se