MINA KUNDER!

Mina kunder är högpresterare som vill mer
Modiga, sårbara, nyfikna, coachbara, öppna och villiga att utveckla både sitt ledarskap och sig själva som människa. Många är formellt VD, chefer som leder chefer eller företagsägare som vill öka utväxlingen i sin organisation och få med sig alla.  Fördelningen mellan män och kvinnor är ca 80/20. Branscher, mest i tjänstesektorn: finans, IT, konsult, medicin, utbildning, arkitektur, fastighet men även tillverkningsindustri.

VD i nordisk organisation växer i sitt ledarskap – nu vice koncernchef i europeiskt bolag
Vi möttes i ett kritiskt och ansträngt läge. VD funderade på att sluta – han såg organisationen som ett stort drama där han själv var ett offer snarare än ledare. Långa dagar, aldrig nöjd, en fru som saknade honom, kände sig ständigt beredd på ”krig” – speciellt när han blev ifrågasatt.

Nu – efter ett knappt år – står han på en helt annan grund, nu är det han som styr efter sina värderingar, som leder sig själv och företaget. Ägarna har någon de litar på, som ser fram emot att axla ett mer strategiskt ledarskap – nu över ett dubbelt så stort företag på väg att börsintroduceras. Den egna hälsan är omhändertagen, tydliga gränser är satta, även bättre privat. Är mycket mer medveten och känner sig hel och fri att välja istället för att reagera i affekt.

”Jag har fått ut väldigt mycket med min coach Anna Eriksson. Hon har hjälp mig att utvecklas till en reflekterande person som väljer för mig själv. Känns bra att kunnat utveckla min relation till mig själv och till mitt management, samt att leda min organisation. Trodde faktiskt innan att det där med coachning är nog lite flummigt, men jag har kraftigt ändrat mening och är idag väldigt positivt inställd till det. Vill påstå att det är en förutsättning för en VD. Jag kan starkt rekommendera Anna Eriksson.”

VD i nordisk organisation lyckades med sitt nya uppdrag
– ökat säljfokus (som natt och dag), ökad omsättning, ledningsgrupp förändrats monumentalt till det bättre, större självkänsla, bättre relationer till styrelsen.
”Anna har på ett strukturerat, objektivt och professionellt sätt gett mig support och vägledning. Det har klart stärkt mig i min roll som VD, gynnat företaget och jag ger en varm rekommendation att investera i denna typ av samarbete.”

Ny som VD – lyckade nå höga tillväxtmål 
Målen var högt satta redan från början och de nåddes! 30 % tillväxt (200 m kr), ny organisation inkl ledningsgrupp tillsatt – nu även ett team, struktur för uppföljning klar, relation & position till koncern & nyckelpersoner tydliggjord samt privata mål som relation & bättre balans. Månadsmöten med coach samt veckorapporter under ett år – allt för att hantera de utmaningar som av naturliga skäl följer höga mål. Därutöver teamcoaching – hur skapa tillit, hantera konflikter, ta vara på allas röster (det här var en stor grupp där ett flertal satt i en ledningsgrupp för första gången), öka ansvarstagandet och förmågan att se till helheten och slutligen resultatfokus. ”Har fullföljt det jag ville, planen! Jag har hållt hela vägen. Coachingen har varit extremt värdefull (10 på en skala 1-10). Jag hade gått under om jag hade låtit känslorna styra. Den stora vinningen är min egen utveckling – har lärt mig mycket om mig själv, är mycket lugnare och tydligare med förväntningar och krav. Anna har givit mig både trygghet och utmaning. Ovillkorlig coaching utan bedömningar eller pekpinnar. Positiv känsla efter alla möten. Varit respektfullt och utifrån min nivå – Anna har mött mig där jag är.”

VD i familjeföretag hittade sin ordning
Det var dags för generationsskifte och verksamhetschefen (familjemedlem) blev utsedd till VD. Frågorna var många inledningsvis – vad ingår i VD-rollen? Hur frigöra tid att bli mer strategisk? Hur vill jag leda och vilken riktning vill jag att företaget ska fortsätta i? Hur ska vi hitta fler kompetenta medarbetare? Jag hade ingen erfarenhet av coaching tidigare, trodde Anna skulle säga vad jag skulle göra. Det var som en spärr först innan jag insåg att det var jag som skulle lära mig. Det har varit bra, nödvändigt och jobbigt! Hade inte hunnit så här långt på egen hand. Nu efter 1,5 år så har jag fått en annan självinsikt och förmåga att sätta mig in i andra personers tankar och behov. Jag känner mig tryggare att ta konflikter i ämnen som jag tidigare funnit obekväma – klarar det nu. Vi har strukturerat upp verksamheten med möten, arbetssätt och policys, ISO-certifierat oss, personalhandbok mm. Tillsammans med ägarna har vi nu tagit beslut om fortsatt riktning. Jag har verkligen kommit in i min nya roll nu. Coachingen har gett mig en helt ny plattform att stå på.

VD i nordisk organisation lyckades med en omorganisation
“Anna coachade mig i en tuff och ensam period i mitt ledarskap med uppsägningar i och omlokalisering av mitt företag. Coachningen hjälpte mig att hålla fokus på uppgiften, orka hela vägen ut och lärde mig vikten av att ta tid till reflektion.”

Director/Vd i svensk organisation expanderade sin verksamhet flerfalt och fick med sig sin styrelse
”Att ha en coach i min position ser jag som ett måste. Även om jag själv sätter höga mål så märker jag att jag blir mycket effektivare och dessutom gladare när jag vet att jag har Anna som engagerat följer upp och inspirerar mig. Jag kan verkligen rekommendera Anna.”

VD och ägare klarade av att vända företaget i ett tufft läge
“Anna har alltid oavsett organisation jag har arbetat i stor som liten, eller problemställning jag haft, fått mig att gå ut från henne med ett inre lugn och en känsla av att jag kommer att ordna detta och jag vet också hur jag ska göra det. Jag får ofta ”aha-upplevelser” som ger mig ökad självinsikt som jag har stor nytta av i min personliga utveckling. Jag har aldrig gått tomhänt från ett möte med Anna, utan jag har alltid haft konkreta verktyg för att lösa mina problem. Anna har en otrolig energi, kunskap och ett engagemang som smittar av sig och gör att jag verkligen vill utveckla mitt ledarskap och bli mer målinriktad. Nu när jag är min egen är det ännu viktigare för mig att verkligen ha någon som är med mig, stöttar mig då jag är ensam om att leda min verksamhet som ständigt expanderar, och de krav som ställs på mig som ledare.”

VD och ägare för första gången – tronarvinge som lyckades förvalta arvet väl
”Rekommenderar varmt Anna Eriksson och Avalona. Professionellt, strukturerat, målinriktat och sporrande. Givande möten.”

VD och ägare, arkitektföretag
”Jag fick hjälp att sortera ut olika frågor och riktlinjer. Mina egna tankar utvecklades. Det var en stor insats som krävde tid. För mig var det en bra timing och väldigt bra. Det mesta som jag bestämde då har hänt.”

General med behov av en oberoende samtalspart
“Omdöme om Anna som coach: extremt professionell, ger väldigt positiv energi, kan bli allvarlig och bryta igenom, har precision i det vi gör, ser igenom vad som är genuint eller snömos, väldigt bra för mig, skön att prata med, ingen stakeholder, har inga egna intressen i vår verksamhet, professionellt.”

Chef statlig myndighet
“Det som var mest lyckat med coachingen var att jag trots ett trängande behov av lösningar och verktyg ändå fått ett långsiktigt perspektiv på chefsrollen, vad jag kallar tung kunskap. Utan den hjälpen hade jag haft helt fel fokus. Det blev en resa tillsammans med en annan människa, som till råga på allt ”lurade” mig till vissa grundläggande insikter. Anna är fantastiskt bra.”

Ledningsgrupp i finansbranschen ökade sin produktivitet med 26 %
”Det största värdet är att vi nu är en ledningsgrupp och prioriterar ledningsgruppsarbetet. Teamcoacherna har fångat oss i vår vardagsstress, fått oss intresserade och lett oss framåt, mot strategi och mål. Aktionsplanerna har varit ett fantastiskt verktyg. Coacherna har varit väldigt engagerade, drivande, positiva och tålmodiga och fått oss att öppna upp.”
Alla i teamet rekommenderar andra ledningsgrupper att genomföra TDA-processen med motiveringarna: ”Utvecklande, nyttigt, bra för att få perspektiv både personligt och som grupp. Ert engagemang och den avlastning ert arbete innebär för ledningsgruppen i den här processen är mycket uppskattad. Mycket bra rakt igenom.”

Ledningsgrupp inom statlig myndighet som snabbt fick ihop gruppen efter en omorganisation
“Extern katalysator är mycket lämpligt – Anna ser det ur ett annat perspektiv; besitter verktyg, uppgifter och moment som triggar gruppen. Genom dessa möten har gruppen utvecklats och blivit en mer integrerad ledningsgrupp.”