Apr 15

Coaching som gör stor skillnad

Tags: , ,

Tror du att coaching är dyrt?
Nyligen fick jag besök av en chef som jag coachat under en två års period. Hon hade summerat sina erfarenheter under denna tid i ett sjusidigt dokument. För dig som är nyfiken på vilka resultat det gav – välkommen att läsa vidare!

Bakgrund
När vi träffades hade hon nyss varit hos doktorn och fått besked om att hon hade symptom av utmattning. Hon hade även fått en panikattack och varit på akuten för en befarad hjärtinfarkt. Hon tar det på allvar. Det är mycket på jobbet – de har just omorganiserat och hon ska lära upp nya chefer, en medarbetare visar sig ha grava alkoholproblem, en annan är en långliggare som inte fungerar vare sig i gruppen eller med kunderna – inget av detta har chefen tidigare erfarenhet av. Hon har ett akut behov av avlastning, om hon inte får det funderar hon på att sluta. Medarbetarenkäten visar många röda staplar. På en skala 1-10 av hur levande hon känner sig säger hon 2.

Redan här finns stora hot och negativa scenarion om hjälp inte ges
1. Långtidssjukskrivning – brukar vara minst ett år och därefter en förhöjd känslighet. Kostnader: sjuklön, minskad produktivitet på enheten, ökad arbetsbelastning/press på kvarvarande, rekrytering och introduktion av vikarie, lön till vikarie, svåra ärenden skjuts framåt i tiden.

2. Uppsägning på sikt pga för mycket arbete i kombination med för lite hjälp & lyhördhet från organisationen. Missnöje helt enkelt. Kostnader: ev avgångsvederlag, nyrekrytering samt introduktion av ny chef, minskad produktivitet tills nya chefen blir “varm i kläderna”. Gruppen sannolikt kvar i det “röda fältet”. Fortsatta personalproblem.

Hur gick det?
Som ni säkert redan förstår så inträffade inte dessa scenarios. Vad som istället hände var att chefen tog tag i ett problem i taget parallellt med att hon noga tog hand om sin egen hälsa. Vi träffas 2 t varannan vecka.

De positiva resultat som har hänt under denna tid är följande:

250px-Rosaceae_Malus_pumila_Malus_pumila_Var_domestica_Apples_Fuji

 • Blev snabbt frisk (var aldrig sjukskriven) – tog hand om sig direkt, tog hjälp
 • Är kvar som chef (slutade inte)
 • Bottnat/hittat sig själv som ledare
 • Hanterat och lyckats med svåra medarbetarärenden
 • Skapat välfungerande arbetsprocesser
 • Tar tag i klagomål, rykten och utmaningar direkt
 • Introducerat nya chefer som nu fungerar bra i sina roller
 • Gjort ett större antal lyckade rekryteringar (har ej behövts göras om)
 • Stärkt gemenskap i arbetsgruppen (gick igenom utmaningar ihop)
 • Medarbetare som stannar kvar & trivs – frisknärvaro
 • Gröna siffror på medarbetarenkät (från röda)

Vi sätter sällan siffror på detta värde – kanske ser vi det som självklart att allt och alla ska fungera på jobbet. Tyvärr är det sällan så. Min uppskattning är att kostnaden för coachingen utgör max en tiondel av värdet. Jag säger det igen – chefer har inte råd att inte ha en coach – även om ditt scenario ser annorlunda ut. Vad är dina utmaningar? Välkommen att tänka tillsammans på vilket värde du skulle kunna få av coaching. Hälsningar från glad Anna

Anna Eriksson, anna@avalona.se, 0733-508 507