Feb 3

Goda resultat från VD-program!

Tags: ,

80 % känner ökad säkerhet i sin roll som toppchef
och har ett bättre sätt att agera som ledare
2/3 fattar bättre beslut
2/3 uppfyller bättre förväntningar från företagens intressenter

Det här är en del av resultaten från ett mentorprogram som ges av IMD Business School i Schweiz för VD:ar och blivande toppchefer.
Ofta handlar samtalen om hur man relaterar till olika personer i organisationen och i styrelsen. Hur löser man konflikter, hur förstår man sig på olika beteenden, hur arbetar man effektivt och hur får man balans mellan arbete och fritid?

Vad är din största utmaning?
Vilka resultat skulle du vilja se som frukten av ett professionellt samarbete?

Jag träffar dig gärna förutsättningslöst!

Ring Anna Eriksson, 0733-508 507