Nov 13

Men vilket värde tillför du? Om mätbarhet

Tags: , , ,

En chef berättade för mig hur han hade blivit uppsökt av en mycket känd konsult som ville sälja sina tjänster i förändringsledning. De första tjugo minuterna hade konsulten ägnat åt att skryta om tidigare kunder och förträffliga resultat. En timme senare hade chefen ännu ej förstått vilket mervärde just den här konsulten skulle kunna tillföra – trots alla ord. Han behövde tjänsten, men han behövde också begripa hur leveransen skulle se ut. Känner du igen det?

IMG_1774.JPG

Om jag går till mig själv som coachar så vet jag att det inte är så lätt att förklara alla gånger. Våra ”verktyg” är inte lika gripbara som hammare och spik. Språkliga distinktioner som commitment, integritet, partnerskap etc. Beteenden är enklare. Vad gör den som fungerar bra? Olika branscher och företag har olika nyckelbeteenden som är särskilt betydelsefulla. På 7eleven får alla (tror jag) frågan: Vill du ha något mer? En bulle till kaffet, en banan till yoghurten… Som chef kan det vara att hitta något att uppskatta.

Vad gäller team så har Team Coaching International (TCI) utarbetat en forsknings- och god praxis baserad modell med 14 kompetenser med mätbara resultat som innehavs framgångsrika team. Sju av kompetenserna avser produktiviteten och de andra sju positiviteten, dvs hur samarbete fungerar. Teamet skattar sig själva som team och får en bild av vad deras styrkor som team är och vad de kan träna ytterligare på. Fokus på färdigheter. Ta rygg på vad som visat sig fungera.

Här i Sverige är ju FIRO (Will Schutz) och Susan Wheelans utveckling i IMGD-modell de i särklass mest använda. De tar upp vilka faser ett team går igenom – från nystart till avslut – och vad som kännetecknar och krävs i respektive fas. Wheelan är professor i psykologi och precis som individer diagnosticeras för att få rätt behandling får även teamet sin diagnos via GDQ-testet. Hon har gjort en viktig poäng av att team behöver träna det de behöver i sin vardag skiljt från delade upplevelser av mer fritidskaraktär.

Lite olika synsätt & fokus.
Hur väljer du när du ska ta in en extern konsult?
Vad är viktigt för dig att veta?
Vilket värde är du efter?