Nov 25

Behöver VD en coach? Stanfordundersökning

Tags: , , , , ,

Om man tittar i praktiken så verkar många VD:ar nöja sig med sin styrelseordförande eller andra kollegor. På årets VD räckte en handfull upp handen på en direkt fråga om hur som många som anlitar en coach. I den unga panelen 20+ var det tvärtom 6 av 7 som hade en coach. En ny undersökning från Stanford bekräftar bilden – endast 1/3 av 200 tillfrågade VD:ar anlitade en extern coach trots att 100 % av dem egentligen ville ha en.

Motsägelsefullt eller hur. För att det ger goda resultat med en coach råder det ingen tvekan om. 9 av 10 av de mest framgångsrika ledarna i USA har t ex det.
En företagsledare som jag coachar säger att han skulle inte klara sig utan coaching – det hjälper honom att hålla sig på spår, att genomföra idéer, att ta nya actions, att vara uthållig och kreativ i att utveckla företaget. Det säger han efter ett års coaching. När vi träffades lät det annorlunda – då skulle han prova, ge det en chans – det gick ju bra och han var erfaren. Vad han har upptäckt nu är att det sker en expansion i det egna tänkandet – i coachens lyssnande kan han tänka större och det syns på resultaten.

Enligt Stanfordstudien får VD:ar främst coaching i ledarskap, konlikthantering & teamcoaching. Mjukare värden får lägre värden. Paradoxalt nog är det just empati, självkännedom, förmågan att hantera egna inre konflikter, medvetenhet om egna behov, värderingar och drivkrafter som ger den mogenhet som en bra ledare behöver och det lugn och klokhet som behövs vid konflikter. Då blir hen trovärdig och kan leda organisationen mot uppsatta mål och vision. Prestationen ökar hos alla.

Jag har skrivit en artikel till Bonniers Ledarskapshandbok om att Ordning ökar lönsamheten. Där ger jag tre exempel på vad det kostar att inte ha ordning på sitt ledarskap, sina nyckelrelationer (konflikter) och sitt team. Kostnader som börjar på 500’ kr och uppåt. Kostnader som aldrig förutses i en budget, men som tenderar att bli dyrare och dyrare ju längre tiden går. Vinsterna med att anlita coacher finns inte heller med i budgeten och häri ligger en del av utmaningen – att tydligt kunna visa på att resultat även kan visas på nedersta raden.

Jag inbjuder härmed VD:ar och chefer på ledningsgruppsnivå att anta coaching som en möjlighet till expansion! Låt dig överaskas!