Nu är det bevisat att kreativiteten gör stor nytta inte bara i de kulturella verksamheterna utan även i näringslivet. Emma Stenström och Lars Strannegård från Handelshögskolan presenterade sin nya studie “Kreativt kapital” på Vinnova. Se inspelningen här.

Jag leder ett nätverk “Kreativitet, ledarskap och affärsnytta”. Ett par gånger per termin är vi en grupp chefer som träffas kring ett affärscase (den egna organisationen). Ett dilemma presenteras och på olika sätt ger vi våra perspektiv och nya infallsvinklar på vad man skulle kunna göra för att finna en ny öppning framåt. Hör av dig till mig om du är intresserad av att vara med!

Anna Eriksson, 0733-508 507