January 27

Kreativitet i näringslivet!

Nu är det bevisat att kreativiteten gör stor nytta inte bara i de kulturella verksamheterna utan även i näringslivet. Emma Stenström och Lars Strannegård från Handelshögskolan presenterade sin nya studie “Kreativt kapital” på Vinnova. Se inspelningen här. Jag leder ett nätverk “Kreativitet, ledarskap och affärsnytta”. Ett par gånger per termin är vi en grupp chefer.