Nov 20

Hur bra är du på att fånga upp och utveckla talanger? Testa här!

Tags: , , ,

Vem ser du som en mästare i ditt yrke? Har du haft någon som har lärt upp dig och delat med sig av det där lilla extra som gör att servicen känns som great, snarare än good?

American jazz musician and composer Miles Davis (1926 - 1991) playing the trumpet.   (Photo by Express Newspapers/Getty Images)

American jazz musician and composer Miles Davis (1926 – 1991) playing the trumpet. (Photo by Express Newspapers/Getty Images)

Sydney Finkelstein, professor i management, har under tio år kartlagt framgångsrika chefer från olika branscher och hittat ett gemensamt mönster för hur de hittar och utvecklar talanger. Nedan kan du själv stämma av hur pass väl du stämmer in i det mönstret.

1. Intensiva, passionerade och inspirerade
2. Kan sitt hantverk och delar med sig av sina ”hemligheter”/färdigheter
3. Autentiska – gör sig aldrig till
4. Litar på sin intuition
5. Modiga – vågar gå sin egen väg
6. Har hög integritet – är sann mot sig själv, sina värderingar och sin vision
7. Fokuserar på hur saker skulle kunna vara och ser till att det blir verklighet
8. Drivs av en stark vision om att göra en skillnad i världen – något de ständigt berättar om är möjligt och som alla måste vara 100 % lojala till.
9. Letar hela tiden nya talanger
10. Intresserar sig för hur kandidater tänker och löser problem, snarare än vad de kan
11. Anställer gärna de som är bättre än dem – intelligens, kreativitet, kraft
12. Lär upp sina medarbetare att bli mästare
13. Unikt närvarande, vill ha kontakt med alla
14. Betonar samhörighet – alla ska känna tillhörighet, förväntas bidra och vara öppna för utveckling
15. Känner sina medarbetares väl – både styrkor och svagheter – ger dem underlag för skicklig delegering
16. Ger stort förtroende
17. Har hög förväntan på resultat/prestation i världsklass – vill att medarbetare överträffar sig själva
18. Uppmuntrar nytänkande, egen vilja och egna initiativ
19. Uppmuntrar stjärnor att gå vidare när det är dags
20. Tvekar inte att be dem som inte platsar att sluta
21. Behåller kontakten med adepter som de har lärt upp – blir hedrad som gudfar/gudmoder.

Mycket av det som nämns ovan är beteenden och förhållningssätt som med fördel kan tränas tillsammans med en professionell coach. Vad vill du utveckla mästerskap i? Vilken vision har du som du vill att andra är med och förverkligar? Hur får du med dig ditt team och hur får du fram hävstångseffekten på era olikheter? Vad gör du för att träna intuition, mod, integritet, närvaro, passion och autencitet? Det ovan beskrivna mönstret beskriver ju en oräddhet för andras kraft, intelligens och kreativitet!

Varmt välkommen att ta kontakt om du vill undersöka detta ämne med mig!

Stockholm, 2016-11-20
Anna Eriksson, ICF Master Certified Coach
0733-508 507, anna@avalona.se