Sep 10

Den största myten om coaching

Tags: ,

Vad är din bild av coaching? 
Vad förväntar du dig av en coach? 

Om du inte har anlitat en coach någon gång och har egen erfarenhet, så kanske du som så många andra tror att coachen ska peppa dig och föreslå, ge råd, hur du ska göra för att nå dina mål. Ge dig verktyg. Ungefär som en idrottscoach. 

Eller så kanske du tänker att det är ungefär som terapi – man träffas och pratar, svarar på frågor om det som känns utmanande och försöker förstå varför det är så. 

I båda fallen ovan så tror man att det är coachen som visar vägen. Och det är på ett vis sant. 

Photo: Raphael Schaller

Den bild jag brukar använda är att vi går tillsammans, bredvid varandra, från ett nu-läge till ett annat önskat läge. Vi tar oss över något okänt. Den processen kan jag mycket om och har gjort väldigt många gånger. 

Frågan är HUR vi gör denna resa tillsammans. 
Mitt sätt att coacha är att locka fram klientens egen kraft, egna resurser och egna svar på vad som är nästa steg mot målet. Om målet är otydligt så får klienten i uppgift att definiera det tydligare – vad ska finnas med och inte, i det framtida önskade läget? Vad längtar vi efter? Hur vill vi känna oss?
Det är klart jag kan dela med mig om viss kunskap som kan vara bra att ha med sig på vägen, men i grunden är det klientens egen energi som är viktig att öka. Först då när klientens villighet och ansvarstagande ökar kan vi tala om att ett ledarskap finns. Ju mer medveten min klient blir desto större kraft och förmåga har hen med sig inför nästa utmaning. Ju mer hen lär känna sig själv och sin unika väg i livet desto bättre.  Så min roll som coach är att tro på individens kraft och vara genuint nyfiken på hur den vill komma till uttryck. 

Fakta är med andra ord att det är klienten, snarare än coachen, som utvecklar sin förmåga att leda sig själv och i nästa led även andra.