September 10

Den största myten om coaching

Vad är din bild av coaching? Vad förväntar du dig av en coach?  Om du inte har anlitat en coach någon gång och har egen erfarenhet, så kanske du som så många andra tror att coachen ska peppa dig och föreslå, ge råd, hur du ska göra för att nå dina mål. Ge dig verktyg. Ungefär.