VD-coachen reflekterar över språkets betydelse

Hur ofta reflekterar du över ditt eget språkbruk?
Och vilka begrepp använder du när du pratar om din egen utveckling?

Fundera en stund innan du läser vidare.

I denna text vill jag dela med mig av min egen undersökning om språkets möjligheter och hinder för oss som människor. Jag kommer att göra det utifrån ett antal centrala begrepp inom coachningen. Välkommen med!

I språket har vi många metaforer över hur vi lever livet. Språk är det verktyg vi människor använder oss av för att orientera oss i världen. Vi talar med ord och med vår kropp. Språket ger oss en karta som förklarar och sätter ord på allt som sker, men språket är inte verkligheten. Vi förväxlar ofta kartan med verkligheten. För att kunna ha nytta av språket behöver vi vara så noggranna som möjligt när vi uttrycker oss. Därutöver behöver vi även kunna avslöja de lögner som finns inbyggda i språket.

För ett barn är språket en central del av utvecklingen. Nya ord skapar en väg till förståelse av omvärlden. Ord hjälper oss att skilja t ex en katt från en hund. Så även för oss vuxna. Ny teknik påkallar behov av nya ord. Nya yrken skapar sina egna begrepp och distinktioner. När vårt medvetande utvecklas så behöver vi också nya ord för att beskriva det vi avser när vi talar med andra. När det gäller den yttre verkligheten har vi ofta ord så att det räcker, men hur ser det ut med ord som beskriver det abstrakta? Ord för utveckling? Ord för det som inte finns men som vi önskar. Innan Freud skapade termer inom psykoanalysen hade vi t ex inte ord för vårt omedvetna.

Språket skapar spår i hjärnan – nästan som en karta. Så här såg ett av Cristofer Columbus sjökort ut (då kallades det portolankarta, från porto som betyder hamn) – inte undra på att han var lite osäker på var han hamnade när han var ute på sina seglatser runt om i världen i slutet av 1400-talet.

På sjökortsfronten har utvecklingen hunnit mycket långt – nu har vi till och med kontakter med satelliter ute i rymden som hjälper till med att tala om exakta positioneringar och väderförhållanden. Men på andra områden har vi inte samma stöd av vare sig teknik eller språk.

Ord som begränsar eller öppnar upp
I språket har vi väldigt många dikotomier (motsatspar) – ord som delar upp en helhet i två delar. Som om det är sant att något är bra eller dåligt, fult eller fint, gott eller äckligt, svart eller vitt. Men, fundera på det här. Var händer det vi upplever? Är det därute eller här inne? Var inne i så fall? I hjärnan, i ögonen?  Nej, det går ju inte – i ögonen skulle det vi ser dyka upp i miniformat och dessutom upp och ner. Hjärnan rymmer inte heller det vi ser. Därute – hur kan min upplevelse vara någon annanstans än där jag är?  Tänk om ”jag” är något annat, något mer än därute och här inne.

Även om syftet med språket är gott så är det också begränsande. Har du liksom jag gjort olika tester och fått fram din profil, t ex i form av färg, bokstav eller djur? Det ger oss en bild – men visst är vi mycket mer än så?

Andra exempel på begränsningar är när man som t ex i en stor studie[1] av VD-ar fastslår att många av dem är inne i sin egen bubbla. Eller när media fokuserar på kriser och oegentligheter. Tänk om du känner den det skrivs om – då vet du antagligen att personen som omtalas är så mycket mer än det som syns och sägs.

Distinktioner i coachspråket
Som coach är språket mina verktyg. Ur min låda tar jag upp olika begrepp och visar hur de ska användas. Precis som i andra yrken krävs träning för att nå mästerskap. Till synes självklara ord som ja eller nej kan vara mångt mycket mer komplexa än vad vi först tror på, men mer om det senare. Först vill jag introducera dig som läsare till fyra grundläggande begrepp för den som är intresserad av att utveckla sitt ledarskap. Känn efter vad de betyder för dig.

 1. Att deklarera sig själv som ansvarig
  Detta är ett ställningstagande som var och en av oss kan göra för i första hand oss själva och våra upplevelser. Att deklarera sig själv som ansvarig för det som händer i ens liv innebär att avsäga sig rätten att skylla på någon annan eller andra omständigheter. Det betyder inte att du är orsak till allt som händer dig eller att du kan bli anklagad för det. Det ger dig bara mera kraft att hantera det som händer dig om du ser dig som ansvarig snarare än som ett offer. Deklaration är ett ord som har flera betydelser. Här avser vi inte förra årets inkomstuppgifter utan vilka vi är nu och vill vara framåt i tiden.

David R Hawkins[2], en världsledande forskare, har genom omfattande undersökningar av det mänskliga medvetandet kommit fram till att mod är den minimienerginivå som krävs för att inte uppfatta sig själv som offer. När man t ex är arg och går in i argumentation så är det omöjligt att vinna eftersom man själv vill ha rätt. Skillnaden är stor när vi möter någon som är i sitt hjärta och älskar oss ovillkorligt.

Villigheten att deklarera sig själv som ansvarig är med andra ord en grundsten, en förutsättning, för att utvecklas.

Vem du än är och på vilken energinivå du än befinner dig så handlar det om att hitta ditt nästa steg framåt i den riktning du vill till. Önskar du hjälp på den vägen söker du med fördel någon som har erfarenhet av det du har framför dig. Terapeuter hjälper människor att bli fria från sitt förflutna och coacher tar vid där de slutar och hjälper dig att hitta vad du själv vill ansvara för och skapa med ditt liv.

 1. Integritet
  Integritet handlar om att vara hel och komplett. Jämför med en cykel som fungerar i alla delar, in till minsta eker – den är hel, komplett och uppfyller den funktion den är ämnad till. Michael Jensen, prof emeritus vid Harvard Business School, har utvecklat en ny och mycket utförlig beskrivning – hör gärna av dig så mailar jag en artikel. I korthet bygger den på att vi som människor är i integritet när vi hedrar och håller vårt ord. Det kan vi göra genom att antingen hålla vårt ord, eller om vi inte kan det, informera berörda parter som räknar med oss (att vi håller vårt ord) och ta ansvar för de eventuella konsekvenser vi orsakar för dem.

Det som utgör vårt ord är inte bara det vi lovar oss själva eller andra. I Jensens definition av integritet ingår också vad vi står för, att göra vad som förväntas av oss att göra, ta ansvar för det vi påstår (vilket underlag har vi för det vi säger?) och även att vi ser oss som ansvariga inför landets lagar och yrkesetiska regler.

Att kunna lita på vad någon annan säger är extremt viktigt för tilliten och helt avgörande för att saker och ting ska fungera så bra som möjligt. När vi t ex frågar om någon vill vara med så räknar vi med att få ett uppriktigt svar, eller hur? Vill du vara med i det här projektet? Vi har den här visionen och de här spelreglerna och de här värderingarna. Engagerar det dig? Vi förväntar oss ett ärligt ja eller nej (eller ett alternativ). Tyvärr är det många som har svårt för att säga speciellt nej. William Ury har fördjupat sig i detta i boken “Lär dig säga nej och skapa goda relationer”. Den som är rädd för att säga nej kanske säger ja ändå, eller säger nej på ett burdust vis eller kanske väljer att inte säga något alls. I boken beskriver han utförligt ett fjärde mer konstruktivt alternativ. När vi har integritet så vågar vi stå för det vi tycker och då vågar vi också uttrycka och ta ansvar för vår vilja. Vi blir dessutom noggrannare med vad vi lovar och påstår.

Att använda det här verktyget innebär, liksom med ansvar, att man bestämmer sig för att vilja vara i integritet. Därefter kan man gå vidare i undersökningen (som är oändlig) och fundera på vad man själv står för, vad man har lovat och om man lever som man lär. Att sedan leva upp till det är utmaningen varje dag, varje vecka.  När vi använder oss av integritet som verktyg så äger vi själva möjligheten att göra oss hela och kompletta.

Som coach tror jag på dig och det du säger att du vill uppnå. Jag litar på att du vill vara i integritet.

 1. Att vara autentisk
  Ett närliggande begrepp, som även det handlar om vårt varande som människa, är att vara autentisk. Att vara och agera så som man tycker att man själv och andra ska vara. Visst vore det bra om vi alla levde som vi lär och håller våra löften! Återigen är viljan att vara ansvarig avgörande. För frågan är vad vi gör med det mänskliga i att t ex vilja framstå som duktig. Alla tror jag kan peka ut när någon annan är inautentisk – oärlig. Vi känner på oss när något inte är sant och äkta. Malcom Gladwell har beskrivit det så utförligt i sin bok Blink – hur träffsäker vår intuition är. Det vi känner på ett ögonblick kan ta månader av teknisk analys att komma fram till. Människan har högt utvecklad förmåga att känna på sig det som finns under ytan även om vi inte alltid kan sätta ord på det.

Den som har deklarerat sig som ansvarig i sitt eget liv tar tillfället i akt när hen själv (eller med hjälp av någon annan) upptäcker något inautentiskt. Genom att ta upp det i ljuset och titta på det så kan vi åter bli autentiska och därmed mer trovärdiga som medmänniskor. Det är som en examination – det här säger jag att jag står för och det här gjorde jag (något annat). Om du granskar dina ord och handlingar på det här viset kan en diskrepans visa sig – och det är först då du kan ta ansvar och göra något åt det. Vägen till att bli mer autentisk är alltså att vara autentisk om sin inautencitet.

Det som är uppenbart för andra kan vara helt dolt för en själv. Därför har vi ofta stor nytta av att ta hjälp av och visa intresse för vad andra ser och upplever om en själv från ett annat perspektiv.

 1. Commitment
  Commitment är en typisk coachterm som är svår att hitta ett riktigt bra svenskt ord för. Det är en följd av ett fritt val – det är ett löfte, ett åtagande för något som engagerar en på djupet. Man känner i sitt hjärta att det är viktigt och man ser många möjligheter med det.  Man gör det av fri vilja och det är så pass viktigt att man kommer göra allt man någonsin kan för att det ska förverkligas. Det är ett uttryck för ens vilja och att man är någon att räkna med.

Inom coachingen så börjar vi som sagt i framtiden och frågar dig – vad vill du skapa med ditt liv? Vi menar att varje människa har den förmågan – att välja, helt fritt något som engagerar just dig. Något som berör dig och som känns meningsfullt. Du väljer vad som ska vara meningen med ditt liv. Det finns inget rätt eller fel. Du väljer och du tar också ansvar för de val du gör.

För många är det inte alls självklart vad livet ska vigas åt. Meningen med livet – en existentiell fråga som vi i skarpa lägen som t ex arbetslöshet tvingas tänka på. Så länge vi inte aktivt väljer så blir det vad det blir. Antagligen något som är förutsägbart utifrån vår historia och uppväxt. Omedvetet gör vi oss till offer för olika omständigheter som tid, marknaden, ekonomi, gener, ålder, självkänsla, stress, rädsla eller något som vi anser är tillräckligt övertygande för att inte välja medvetet.

En människa som har åtagit sig något tar en risk. Ju större åtagande desto mer riskfyllt och ovisst. Det är intressant att följa vad världens rikaste (i pengar mätt) människor tar sig an. Många av dem investerar i lösningar för de riktigt stora utmaningarna i världen som svält, sjukdom, skolgång, vattenförsörjning mm.

Är du, liksom jag, ägare av ett företag har du en unik möjlighet att uttrycka just din ägarvilja – vad vill jag ge till andra med mitt erbjudande. Större företag med flera anställda och en extern VD ska följa direktiven från ägaren då det är hen som sätter upp syftet (visionen) med företaget. Ägaren behöver kunna svara på frågan vad företaget ska ge hen utöver pengar – ytterst brukar många komma fram till att det ska ge glädje och mening.

Allt börjar med ett beslut, företrädesvis utifrån ett fritt eget val. En ledare väljer alltid. I en stor studie av VD-ar framkom att de som särskiljer sig positivt är de som förmår ta snabba övertygande beslut, är engagerade, proaktiva och levererar pålitligt. Att ha riktningen klar för sig är helt centralt.

Allt ovan handlar om vårt varande. Som coach är det mitt främsta fokus. Vem säger du att du vill vara och hur lever du upp till det. Vem du är avgör vilket liv du får. För att åstadkomma annorlunda resultat behöver man gå till källan – sig själv och sitt varande.

Välkomna lärandet!
På vägen mot målet kommer det naturligtvis att finnas hinder och utmaningar. Som t ex rädsla för att misslyckas, att se dum ut, att säga eller göra fel. Ibland når vi våra delmål och ibland inte. Mycket mänskligt. Tänk om vi alltid såg det, oavsett resultat, som en möjlighet till utveckling. Vad kan vi lära av ett visst resultat? Om vi inte är nöjda med det – vad kan vi göra/pröva annorlunda? Om vi är nöjda med resultatet – hur kan vi använda de erfarenheterna mer? Det finns inga misstag, bara erfarenheter som vi kan lära oss något av. Eller som någon sa ”det finns inga misslyckade experiment – bara oväntat resultat”.

En som har insett det är läkaren Stuart Brown som numera lär ledningsgrupper att leka för att frigöra deras kreativa förmåga. Det hjälper dem att mycket lättare anpassa sig till och dra nytta av alla olika typer av förändringar som vi/de har att förhålla sig till.

Det gäller att komma ihåg att det på vägen mot målet också finns mycket resurser. I form av egna styrkor och erfarenheter, men också i form av andra människor som vill hjälpa som har gått före och har den kompetens t ex du behöver. Psykologiprofessor Anders Ericsson skriver väldigt bra om coachens roll för det han kallar deliberative practice (ung. medveten och avsiktlig träning) i sin bok Peak. Med avsiktlig träning menar han tålmodig och systematisk daglig träning av ett specifikt, med fördel svårt, beteende (t ex att utveckla gehör) tillsammans med en coach eller handledare.

Tillståndstriangeln
En ytterligare intressant och kraftfull modell för att leda sig själv är det som Anthony Robbins kallar tillståndstriangeln. Vi kan påverka vårt tillstånd genom tre olika kanaler – vår fysiologi, språket och var vi har vårt fokus. När vi sköter om vår kropp på alla tänkbara vis, har ett språk som stärker oss och ett fokus på möjligheter är det väldigt mycket lättare att förverkliga det vi vill.

Byron Katie har skapat en metod för att undersöka våra egna tankar (vårt språk – det vi säger om oss själva och andra). Genom fyra enkla frågor så kan du själv undersöka hur en stressande tanke påverkar dig och vem du skulle vara utan just den tanken. Här kan du själv prova Katies metod The work.

Det finns amerikanska fotbollslag (Patriots, Alabamas och Vanderbilt) som har tillståndsmål istället för resultatmål. De vinner stort. Här i Sverige har Östersunds fotbollsklubb (ÖFK) utmärkt sig genom sina värderingar: öppenhet, långsiktighet, uppriktighet, ärlighet, pålitlighet och professionalism.

Avslutningsvis – välj dina ord och fira dina framgångar!
Är det här begrepp som du använder dig av?
Ser du möjligheterna med att vara ansvarig, i  integritet, autentisk och committad?

Och hur förhåller du dig till träning – hur mycket utrymme ger du det? Och hur ser du på “misstag” och oväntade resultat?
Vilket tillstånd är du i om dagarna?
Alla de här verktygen hjälper dig att utvecklas och ger dig en tydligare karta över att vara människa och ledare i ditt eget liv!

Till slut vill jag påminna om vikten av att fira. Det är viktigt! Det gör att vi förstärker de beteenden och det varande som har fungerat väl. Vi inkluderar och uttrycker tacksamhet till dem som har hjälpt och trott på oss under vägens gång. Vi uppskattar det vi vill se mer av.

Du är mycket välkommen att höra av dig med kommentarer, reflektioner eller en intresseförfrågan om vad coachning skulle innebära för dig. Ring så träffas vi! Jag har mitt kontor vid Stureplan i centrala Stockholm.

Ha det gott! Det är din tid nu!

Anna Eriksson
ICF Master Certified Coach
Avalona – Executive & Teamcoaching AB
0733-508 507, anna@avalona.se

 

 

[1] Hal Gregersen MIT Leadership

[2] David R Hawkins Power vs Force