Det är en tuff post, att ytterst leda ett företag enligt instruktion från styrelsen (som i sin tur ska uppfylla ägardirektivet). VD har ansvaret att ta fram en strategi för hur målen ska nås.
VD har också ansvar att forma sin organisation, rekrytera och säkerställa att alla förstår sitt uppdrag.

Så många dilemman som kan uppstå….
Hur ska man till en början förstå vad styrelsen menar – som kanske har uttryckt sig i lite vida termer? Kanske finns styrelsen i ett annat land med ett annat modersmål och kultur än en själv. Kanske tycker man att styrelsen är lite väl gammal jämfört med en själv. Eller så är de inte så tillgängliga. Och när man frågar så får man inte något ordentligt svar utan mer frågan tillbaks.

Att forma sin organisation är lättare sagt än gjort eftersom det vanligen inte finns utrymme att anställa, men som ny VD kanske man ändå saknar vissa kompetenser och gärna skulle vilja se ett byte på flera poster. Antagligen en förhandlingsfråga att tillsätta helt nya tjänster.
Eller så befinner man sig i en bransch där det är svårt (och dyrt) att få fram rätt kompetens.
Och hur gör man med gamla trotjänare, som inte riktigt hänger med, i LAS-landet Sverige?

Och sen ledningsgruppen – ja, vilka ska vara med egentligen? Och hur många?
Vad tänker hen om hen inte får vara med? Det där med olikheter som kompletterar – hur ska jag tänka kring det??? Och sen ska vi bli ett TEAM dessutom! För att inte tala om alla möten…

O budgeten – den måste ju hållas, helst varje kvartal. O upphandlingarna vinnas i hård priskonkurrens.

En medarbetare börjar prata om facket och vet minsann att vi måste ha en skriftlig arbetsmiljöplan när vi är över tio anställda. Som om vi inte hade annat att tänka på!

Det är mycket en VD ska klara av och ytterst vara ansvarig för.
Jag önskar att alla VD:ar får det stöd de behöver i form av kunniga medarbetare och externa rådgivare, men också en coach som finns där för att bygga upp/plocka fram det egna, unika sättet att bl a leda en verksamhet – att stärka den egna integriteten, självkänslan, självförtroendet och självuttrycket. Så att hen håller och klarar trycket från alla håll. Som har nödvändiga och affärskritiska nyckelbeteenden. Och har ett commitment, en egen vilja att åstadkomma något som andra anser är värt att arbeta och vara en del av.

Svårt att värdera och räkna hem i vinst eller omsättning – eller? För det första hoppas jag alla som antar ett VD-uppdrag har vinstmål, åtminstone på sikt, och är villiga att ta ansvar för den expansionen. Att investera en mindre del till en coach för att kunna nå målen snabbare är rimligt. Jag påstår att en VD inte har råd att inte ha en coach. Ingen professionell idrottare skulle drömma om att inte ha en coach som ser till att träningen framskrider, att skickligheterna ökar. Som finns där i med- och motgång utan att glömma målet. Coachen kliver inte in när matchen är vunnen utan är med på resan dit. Till och med knattarna har en coach!

Tänk även på hur mycket det kostar för ett företag när en VD får avgå. Det är alltid kris & konflikt när en avgång inte sker planerat och av naturliga skäl. Avgångsvederlag, dåligt rykte, tappat förtroende, relationer som inte fungerar, affärer som försenas eller inte blir av, stämningen & arbetsförmågan hos dem som är kvar – allt kostar! Och sen nästa steg – rekrytera en ny VD och sen att få igång all verksamhet igen och återskapa förtroende. Sett i det sammanhanget, och nu är jag förstås partisk, tycker jag att det vore obligatoriskt för alla VD:ar att ha en oberoende professionell partner som kan ge ett utanför perspektiv på hur man är i sin roll som VD. Vad tycker du?