February 3

Goda resultat från VD-program!

80 % känner ökad säkerhet i sin roll som toppchef och har ett bättre sätt att agera som ledare 2/3 fattar bättre beslut 2/3 uppfyller bättre förväntningar från företagens intressenter Det här är en del av resultaten från ett mentorprogram som ges av IMD Business School i Schweiz för VD:ar och blivande toppchefer. Ofta handlar.