Om jag frågar dig vad du håller på med om dagarna – vad svarar du då?
Är det något som du känner är meningsfullt och som hjälper dig att växa som människa? Eller vet du med dig någonstans innerst inne att det är hög tid att göra något annat som på riktigt fyller dig med glädje och utveckling? 

Skrämmande många vill byta jobb, men få gör slag i saken. Av rädsla för att inte få något nytt uppdrag snabbt, av oro för att pengarna inte ska räcka, av osäkerhet om det egna värdet, av stress som vi inte lärt oss hantera, av tidsbrist, av vanan att hålla fast vid det trygga, av viljan att spela säkert, av lathet att inte ta sig an något större som kräver mer av dig, av känslan av att det är för sent, att du är för gammal och så vidare. Missade jag ditt favoritförsvar? Lägg gärna till – listan kan göras oändlig. Mitt är otålighet. 

För att bli mästare i något krävs mod, uthållighet och träning. Har du valt något som gör det meningsfullt för dig att lägga ner all den tid och energi som krävs? Något tillräckligt intressant som gör den mödosamma resan värdefull.  Vilken micro-marknad vill du påverka?

När du har valt och bestämt dig för hur länge du vill ta dig an detta (bestäm i förväg vad som är skäl nog att avsluta) – så kommer utmaningarna som på beställning. Det är genom att lära oss hantera dem ett efter ett som vi på sikt också blir mästerliga i det vi valt. 

Bilden är från A Coruna i Spanien. Snipe-båtar är på väg in i hamn efter att ha tävlat. Nu ska de ta sig till bryggan utan åror eller motor när det knappt är någon vind alls. Tricket är att vicka seglet fram och tillbaka för hand.

Som seglare vet jag hur oförutsägbar vinden är – konsten är att kunna hantera dessa vindproblem och anta dem som möjligheter även när det blåser emot, för mycket eller för lite. Som företagare vet jag hur tufft det var att gå från att vara utförare till att bära alla hattar som krävs i ett enmansföretag. Som coach vet jag hur lång vägen var att bli certifierad på Masternivå. 

I alla organisationer, på varenda avdelning och sektion finns vindproblem. Frågan är om du har urskiljt vad det är hos just er. Vilka svåra problem har ni där lösningen inte är given och historien inte hjälper er?Här är några exempel: 

  • ta företaget till nästa nivå, t ex genom tillverkning i större skala
  • förstå skillnaden mellan att investera sig ur en kris istället för att göra något förhastat
  • att ta sig tiden för kontinuerlig vidareutbildning
  • att ta sig tid för relationer även när det inte behövs eller brådskar
  • att vara villig att ta sig an ett nytt större mindset som möjliggör nödvändig förändring
  • att som VD släppa sitt ego och kontroll och istället lita på att teamet/organisationen skapar hävstångskraften tillsammans
  • att ha råd med tillräckligt bra distribution och professionell försäljning

Ja frågan är som sagt om du har tagit dig an något meningsfullt och om du välkomnar de   följande utmaningarna som just din/er möjlighet att lyckas. Ge dig lite tid för att sätta ord på var du befinner dig så här inför höststarten – så att du har något att se fram emot om dagarna. 

Känner du att du skulle vilja ha ett speglande samtal kring dessa frågor är du välkommen att höra av dig via mail i första hand. Jag befinner mig ute på en långsegling – när jag är i hamn kommer jag vara tillgänglig för samtal via Skype/WhatsApp/Zoom eller Facetime. 

Vindhälsningar från Anna i Muros, Spanien

ICF Master Certified Coach (MCC)
anna@avalona.se
+46-(0)733-508 507

En inspirationskälla till denna text har varit boken ”The Dip” av Seth Godin.