Jun 7

Feed forward i stället för feed back!

Tags: , , , ,

Det här med feedback känner väl alla till numera. Konstigt nog har feed forward ännu inte etablerat sig som det gängse sättet att hjälpa varandra att utvecklas. Det finns massor att läsa om du googlar.

Vi får alltid någon form av feedback på det vi gör – hur landar det? Så som vi tänkte eller på något annat sätt? Det vi möter i form av resultat säger oss hur väl vi lyckades. Som medel för utveckling har feed back fler nackdelar än fördelar. Det är lätt att det blir ett personligt tyckande/dömande om den andres insats. Man vet inte tillräckligt mycket om var den andre befinner sig – var hen startar ifrån och hur långt hen vill. Det man återkopplar blir lätt för generellt. En som har satt upp att bli mästare kräver en annan typ av coaching än den som vill hitta en lagom nivå på något. Att lära sig och känna till vad man själv gör som fungerar och är framgångsrikt är jättebra – men det är bättre att komma på det själv. En coach ser lätt när det händer och ställer med fördel den frågan för att öka medvetenheten.

I linje med modern hjärnforskning vet vi numera att det är viktigt att inte skrämma hjärnan (amygdala – vår primitiva hjärna som snabbt tar till flykt, kamp eller spela död). Det är läskigt att misslyckas, att göra bort sig, att göra fel – så förlåtande är inte vår kultur i det stora hela – trots att vi måste “misslyckas” för att lyckas.

IMG_7235

Marshall Goldsmith, en av världens ledande executive coacher, har skrivit en bok vars titel ofta citeras: “What Got You Here Won’t Get You There”. I den lyfter han upp möjligheterna att i stället ge feed forward – idéer om vad den andre kan pröva i framtiden. Marshall menar att vi är helt beroende av vår omgivning, vårt system, för att lyckas. Tänk på alla som berörs av dina beteenden, t ex din förmåga att lyssna. Tänk om du hade alla dem med dig, att de hjälper dig att bli en god lyssnare. Deras förväntningar uppfylls och du lyckas eftersom du har en omgivning som vill det och som hjälper dig. Som inte tar ett misslyckande för ett nederlag utan ser det som ett steg på vägen. Ja träning helt enkelt. Precis som när vi lär oss gå. Svaret när vi får feed forward är tack! Ingen värdering om vad vi tycker om förslaget, bara tack! Vi kan välja att pröva förslagen eller inte. Och vi kan höra vidare med alla andra som är berörda av oss.

Vill du pröva det här med din arbetsgrupp så kan jag hjälpa dig att på ett enkelt sätt introducera det!

Anna Eriksson, anna@avalona.se, 0733-508 507