Jun 24

Att växa genom lekfullhet

Tags:

“Stuart Brown’s research shows play is not just joyful and energizing — it’s deeply involved with human development and intelligence. Through the National Institute for Play, he’s working to better understand its significance.”

Lyssna på hans TED-talk och fundera på vad det skulle innebära om du införde mer lek i ditt liv.