Oct 17

VD vann första pris i ICF Coachee Award!

Avalona kan stolt meddela att en av hennes kunder har vunnit första pris för sin utvecklingsresa!

För första gången har utmärkelsen ICF Coachee Award delats ut. Vinnare blev Joakim Eurenius med motiveringen: “En mycket lyckosam coaching av en VD i en utsatt position med ett antal parallella utmaningar att hantera. Från förändringsrädsla till teamwork och där kommunikation, lönsamhet och öppenhet är i fokus.”

joakim eurenius

Joakim själv kommenterar det så här:
Det jag är mest nöjd med under processen är nog att jag vågat tro på min egen väg och lösning. Jag gjorde tidigt ett aktivt val att inte följa alla råd och gängse processer som fanns och tillsammans med coachen utarbetades en av mig formad väg och den kursen höll jag sedan. Utfallet blev väldigt bra och det är jag stolt över. Jag är också väldigt stolt över mitt team, min ledningsgrupp och de framgångar vi haft och även ser i framtiden.

Annas kommentar: kännetecknande för Joakim var hans mod att vara uppriktig och ta flera obekväma beslut, villighet att pröva nya sätt att ta sig utmaningar och förståelse för hur viktigt det var att få med hela ledningsgruppen.

Bland resultaten märks ökat säljfokus (som natt och dag), ökad omsättning, ledningsgrupp förändrats monumentalt till det bättre, större självkänsla, bättre relationer till styrelsen.

”Anna har på ett strukturerat, objektivt och professionellt sätt gett mig support och vägledning. Det har klart stärkt mig i min roll som VD, gynnat företaget och jag ger en varm rekommendation att investera i denna typ av samarbete.”