Mar 5

VD i ett familjeföretag hittar sin ordning

Det var dags för generationsskifte och verksamhetschefen (familjemedlem) blev utsedd till VD. Frågorna var många inledningsvis – vad ingår i VD-rollen? Hur frigöra tid att bli mer strategisk? Hur vill jag leda och vilken riktning vill jag att företaget ska fortsätta i? Hur ska vi hitta fler kompetenta medarbetare? Jag hade ingen erfarenhet av coaching tidigare, trodde Anna skulle säga vad jag skulle göra. Det var som en spärr först innan jag insåg att det var jag som skulle lära mig. Det har varit bra, nödvändigt och jobbigt! Hade inte hunnit så här långt på egen hand. Nu efter 1,5 år så har jag fått en annan självinsikt och förmåga att sätta mig in i andra personers tankar och behov. Jag känner mig tryggare att ta konflikter i ämnen som jag tidigare funnit obekväma – klarar det nu. Vi har strukturerat upp verksamheten med möten, arbetssätt och policys, ISO-certifierat oss, personalhandbok mm. Tillsammans med ägarna har vi nu tagit beslut om fortsatt riktning. Jag har verkligen kommit in i min nya roll nu. Coachingen har gett mig en helt ny plattform att stå på.