Projektteam – från konflikt till release!

Ett utvecklarteam skulle under ca ett års tid utveckla en helt ny tjänst. Vid starten pågick ett flertal konflikter i gruppen och stämningen var mycket låg. Efter ett teamcoachupplägg med två uppstartsdagar och månadsvisa uppföljningar har teamet successivt blivit ett allt mer samverkande team som är mycket tryggare med varandra, inser och använder sig av varandras kompetenser, hittat konstruktiva samarbetsformer och lyckats med de olika releasepunkterna. Kontakten med användarna har ökat och det börjar bli alltmer känt att teamet har lyckats med en svår och helt ny uppgift.
Teamets omdöme om Anna som coach: klarsynt, positiv energi, lyhörd, fokuserad, stor kunskap om människor och beteenden, balsam för teamet, utmanande, bra på att se varje person, bra på att känna vad som krävs just idag, strålande personkännedom och förmåga att få energin att flöda genom hela teamet, tack för att du lärt oss att vi alla är bra. Stort tack för att du med positiv anda fått oss att öppna upp – mitt emellan det positiva och det jobbiga kommer insiktsfulla saker att ta med sig.