Professor återfann sin gnista

Efter en lång yrkeskarriär var det inte lika roligt längre.
Hen hade tappat gnistan och ville förstå hur det kunde komma sig och vände sig då till Avalona för att få coaching. Anna både lyssnade och utmanade och ganska snart stod det klart att en förändring var nödvändig.I den dagliga mängden arbete som skulle “betas av” fanns inget utrymme att tänka fritt och framåt.

I coachningen blev det möjligt – ett nytt sammanhang skapades som gör att alla arbetsuppgifter nu kan kopplas till en större plan som leder framåt. Nu är det mycket lättare att avgöra om något har hög eller låg prioritet eller om det ska avslutas eller vidareutvecklas.Hela sammanhanget har dessutom blivit tydligare eftersom vi också arbetade med att involvera min forskargrupp. Proaktiva beslut för framtiden har tagits och viktiga behov har blivit omhändertagna.

Att få en utomståendes professionella stöd i denna process har varit till stor nytta – jag rekommenderar alla att ge sig den möjligheten speciellt när en förändring är nödvändig och man själv inte lyckas så snabbt man vill.