Ökad effektivitet och samarbetsanda i ledningsgruppen

Ledningsgrupp i finansbranchen
Teamcoaching under ett år med TDA-processen:

”Det största värdet är att vi nu är en ledningsgrupp och prioriterar ledningsgruppsarbetet. Coacherna har fångat oss i vår vardagsstress, fått oss intresserade och lett oss framåt, mot strategi och mål. Aktionsplanerna har varit ett fantastiskt verktyg. Återkopplingen till det dagliga hade kunnat bli ännu tydligare. Vi ökade vår produktivitet med 26 %! Teamcoacherna har varit väldigt engagerade, drivande, positiva och tålmodiga och fått oss att öppna upp.”

Alla rekommenderar andra ledningsgrupper att genomföra teamcoachprocessen med motiveringarna: ”Utvecklande, nyttigt, bra för att få perspektiv både personligt och som grupp. Ert engagemang och den avlastning ert arbete innebär för ledningsgruppen i den här processen är mycket uppskattad. Mycket bra rakt igenom.

VD’s kommentar: ”Vi är väldigt nöjda. Det har varit en bra balans. Coacherna har hittat rätt nivå och på ett positivt sätt fått oss att utnyttja tiden väl.”