VD klarar större omorganisation med coach som strategisk part

VD i nordiskt bolag
”Ovärderligt att ha en coach under detta år då jag genomfört en större omorganisation. Har varit väldigt bra med en strategisk partner som både värnat mig och organisationen.” “Anna coachade mig i en tuff och ensam period i mitt ledarskap med uppsägningar i och omlokalisering av mitt företag. Coachningen hjälpte mig att hålla fokus på uppgiften, orka hela vägen ut och lärde mig vikten av att ta tid till reflektion.”

Hr-chef och gruppledare i svensk koncern
Företaget stod inför en stor uppbyggnadsfas – både hr-chef och en nyutsedd gruppledare fick ta på sig nya och utökade arbetsuppgifter i väntan på nyrekrytering av lönechef. Utmaningarna var många och stora. De har lyckats ha ett mycket gott samarbete, skapat en mycket god stämning och en positiv spiral och fått med sig alla i det stora förändringsarbetet.

”Det har varit bra att stilla oss tillsammans med Anna som guide. Hon har varit helt lysande och kanaliserat frågor och fått oss att tänka i olika dimensioner. Det har i stunden varit utmattande att tvingas konfronteras med det – efteråt har det vänt och givit ny energi.”

Gruppledaren skriver i utvärderingen att det som var mest lyckat med coachingen var ”den positiva energi Anna ger vid varje möte. Att få hjälp att tänka om och tänka nytt och inte fastna i gamla mönster. Det gör det möjligt att sortera i arbetsuppgifter och vara öppen för nya möjligheter. Värdet är 10 (mycket högt) med motiveringen att när jag klev in på första mötet var jag helt slutarbetad och mitt mål var att jag skulle överleva. Nu är mitt mål att göra ett bra jobb, ha kul och arbeta vidare med mig som ledare och privatperson. Jag är jättenöjd och tycker det har varit till så’n nytta.”