Högre chef med sin ledningsgrupp klarade omorganisation trots tuffa omständigheter

En högre chef insåg snabbt att omständigheterna för att klara av det nya uppdraget inte var lika gynnsamma som hade förespeglats. Mycket i organisationen fungerade inte som det skulle och ett stort “städarbete” påbörjades. Chefen mådde inledningsvis mycket dåligt och funderade allvarligt på att helt avsäga sig uppdraget. Men skam den som ger sig. Chefen bestämde sig för att vara kvar och vara det fullt ut. Sakta men säkert togs ett steg i taget. Nya rekryteringar gjordes som stärkte upp organisationen. Nya beslut fattades som också stärkte situationen. Efter en större omorganisation i hela organisationen var det timing att satsa på samarbetet i ledningsgruppen. Anna som fanns med som coach hela tiden fick nu också coacha hela teamet/ledningsgruppen. Det gick fort för gruppen att ta ställning för varandra, att snabbt öppna upp och börja prioritera ledningsgruppsmötena. Resultatet av teamcoachingen var att ledningsgruppen blev mer samspelta och också blev varse att de faktiskt låg i framkant på förändringsarbetet och uttryckte – Vi har gjort det här förut! Vi har koll på läget! Vi tror på det vi gör! Vi kan vara ledare i förändringen! Mötesrutiner hade förändrats, de strategiska frågorna fått plats och gruppen är tryggare med varandra.

Omdöme om Anna som coach: extremt professionell, ger väldigt positiv energi, kan bli allvarlig och bryta igenom, har precision i det vi gör, ser igenom vad som är genuint eller snömos, väldigt bra för mig, behaglig, skön att prata med, ingen stakeholder, har inga egna intressen i vår verksamhet, professionellt.

Citat från skriftlig utvärdering av teamcoaching:
Extern katalysator är mycket lämpligt – ser det ur ett annat perspektiv; besitter verktyg, uppgifter och moment som triggar gruppen.
Genom dessa möten har gruppen utvecklats och blivit en mer integrerad ledningsgrupp.
Upplever att det har ökat engagemanget hos varje individ i gruppen.
Bra med tid att reflektera hur gruppen fungerar och vad var och en kan bidra med för att det ska fungera bra.
Bra process som jag endast upplever positivt och alltså kan rekommenderas.
Vi har gått från problemlösare till en fungerande grupp att leda och utveckla vår verksamhet.
Vi har blivit bättre på att erkänna varandra för vad vi gör bra.
Har fått djupare kännedom om individerna och större insikt om andras perspektiv.