Fick med medarbetarna mot gemensamt mål trots svårt läge

Chef navigerar professionellt och ökar samhörigheten i ett svårt läge
”Utmaningen bestod i att hantera relationen till överordnad chef samt att skapa en bra arbetsmiljö för den egna avdelningen. Många rekryteringar genomfördes så behovet att skapa samhörighet och trygga rutiner var stort. Coachingen har hjälpt mig navigera, att se olika alternativ och välja. Jag har hållit riktningen och fokus på målen under hela processen. Då relationen med överordnad har varit svår har det varit en utmaning att hålla en professionell nivå. Jag har klarat det liksom målen med att skapa en bra arbetsmiljö på avdelningen och slutar med flaggan i topp. Har fått mycket credit från mina medarbetare. Kan inte nog säga hur betydelsefull coachingen har varit. Hade haft svårt att klara året utan det. Kommer att rekommendera Anna å det varmaste.”