Chef på ny nivå – hittat och klivit in i sin styrka som chef

När chefen inleder coachingen är han sedan ett par månader ny på chefstjänsten.
Denna gång med ett utökat personalansvar, från 5 till 17 medarbetare i en ny typ av verksamhet. För första gången är han även med i den övergripande ledningsgruppen.

Utmaningar: lära sig en ny verksamhet (med motsatt inriktning mot den förra), bygga trovärdighet, få olika kompetenser inom arbetsgruppen att samverka samt förnya och effektivisera arbetssättet, hitta sin roll i ledningsgruppen och gentemot överordnad chef.

Resultat efter 10 ggr coaching: har klivit in i chefsrollen fullt ut, förstår och axlar arbetsgivaransvaret, hittat min egen roll via mina egna styrkor, medvetandegjort hur styrkorna kan användas, blivit tydligare med och vunnit gehör för vad mitt bidrag in i ledningsgruppen är, har fått vidgad förståelse för egna och andras perspektiv,
har varit aktiv i en stor omorganisation och fått med mig medarbetarna i den.
Deltagit i att lösa konflikter, effektivisera arbetssätt, tydliggöra roller samt att skapa en bra gruppdynamik. Totalt sett – en ökad tydlighet och fasthet.

Omdöme om coachen: Anna lyssnar aktivt, ställer relevanta frågor och det känns som hon ser in i mig. Det är lätt att öppna sig – hon är förtroendeingivande. Coachingen har gjort en stor skillnad.