Jan 26

Chef lyckades få ihop sitt team med hjälp av DiSC

“Jag var ny som chef och hade många utmaningar framför mig, efter drygt ett år i min befattning hade jag börjat fundera på om jag verkligen ville fortsätta som chef. Jag hade många utmaningar att ta tag i. Bland annat hade jag en konfliktfylld situation med en av mina medarbetare som hade varit chef före mig. Jag hade personal som var vana att göra lite som de själva ville. Jag vågade inte ta obekväma beslut och att hantera konflikter. I den nya rollen som chef hade jag en tendens att ta på mig uppgifter själv istället för att delegera till personalen vilket gjorde att jag sjönk allt djupare in i stresskonen. En konsekvens av det var att jag hade svårt att prioritera bland uppgifter och heller inte tog mig tid att följa upp beslut och uppgifter.”

Coachingen började med en kort bakgrundsbeskrivning och en nulägesbild. Jag fick genomföra ett DiSC-test och placera in några av mina medarbetare i samma modell. Jag tog fram mina mål med coachingen som sedan var den röda tråden genom hela processen. Under samtalen avhandlade vi praktiska lärdomar som hade upplevts mellan samtalen. Efter varje samtal kunde jag bättre förstå att hantera vardagen och återkommande situationer samtidigt som jag tog mig an nya utmaningar jag behövde genomföra för att närma mig målet med min coaching. Vi hade totalt 10 samtal under en period om ca 6 månader.

I mitt fall blev resultatet att:
1. Jag bestämde mig för att fortsätta som chef, vilket renderar i en ekonomisk besparing för arbetsgivaren.
2. Jag lärde mig att se styrkan i de personlighetsskillnader jag har i personalgruppen.
3. Jag vände en konfliktfylld relation som var på väg att leda till ett arbetsmiljöproblem till en tillgång för teamet.
4. Jag blev trygg i rollen som chef och vågade stå för min uppfattning och mitt ledarskap inför teamet.
5. Jag blev bättre på att prioritera min tid.
6. Jag lyckades vända en trend av ständigt gnäll och missnöje bland medarbetare till en positiv attityd där energin i teamet leder mot utveckling.
7. Jag har blivit mer inkluderande som chef och inkluderar personalen i beslut i större utsträckning.
8. Jag har blivit en bättre chef.