Chefscoaching i hela organisationen gav ökad proaktivitet

En större organisation insåg att det var viktigt med långsiktig hållbarhet i den fleråriga förändringsprocessen i att bygga upp verksamheten. Ett flertal aktiviteter inleddes, bl a erbjöds alla chefer coaching på två områden – verksamhetsmålen samt det egna ledarskapet och hälsan. Inledningsvis fick cheferna skatta sig hur väl de levde upp till chefsvisionen samt organisationens övergripande vision.

Röster om att uppfylla organisationsvisionen:
“Mycket högt eftertraktade, agerar professionellt, objektivt och konsultativt. De kommer och ber att få jobba hos oss.”

“10, får kvitto på det hela tiden, toppbetyg.”

Chefsvisionen höjde också sitt snitt till 7 av 10. Många har ökat och två faktiskt i ödmjukhet minskat sin poäng då de insett vad riktigt hög standard kan vara.

Röster om hur coachingen har påverkat det egna ledarskapet:  
”Har fått mod att konfrontera en sammanhållen grupp som inte vågar lyfta varandra.”

”Tänker utanför boxen och har fått mod att förändra.”

”Säger mer nej – vågar prioritera mer.”

“Är tydligare som ledare och vad jag står för.”

”Är tryggare i min kommunikation och vad jag står för.”

Produktion/effektivitet ökade:
“Insikten om vikten av att lägga ner mer tid för planering och långsiktigt strategiskt tänkande. Planering är A och O, då även förberedelser och efterarbetet.”

“Har strukturerat avdelningsarbetet och tydliggjort mål.”

“Har lättare att se fler alternativ och perspektiv.” ”Har fått hjälp att höja blicken.”

“Är mer proaktiv nu.”

“Engagemanget för hela organisationen har ökat. Det är så enkelt att se att det hör ihop.”

”Har mognat, bottnar mer i tankar om framtiden, reflekterar långsiktigt.”

Relationer har bivit mycket bättre
“Stärkt teamanda, vi-anda.”

“Ökat samarbete, även mellan avdelningarna (byter tjänster och internutbildar varandra).”

“Ökat eget ansvar hos medarbetarna.”

“Medarbetarna är mer entusiastiska och öppna, har mer tillit till varandra och jag litar mer på dem.”

”Bjuder in andra till dialog, att hitta lösningar.”

”Är mer eftertänksam och ödmjuk.”

“Roller och ansvarsfördelning har blivit tydligare.”

”Individer har blivit mer självgående och tar beslut utan att blanda in chefen i alla lägen.”

”Har ökat min förståelse för andra.”

Förbandschef: Vi har blivit mer öppna, fokuserade och proaktiva
“Vår utmaning är att hela organisationen måste hålla under en längre tid och under stark press. Nu har vi mer fokus på verksamhetsmålen och cheferna är mer medvetna om sin egen totala hälsa. En del hade redan tidigare väldigt goda träningsvanor, andra har kommit i gång. En bra grund för kommande satsning på långsiktigt och hälsofrämjande arbete. Att vi som chefer har fokus på att nå verksamhetsmålen och att ha en god hälsa gör att vi blir mer efterfrågade, uppskattade och respekterade. Kunderna märker att vi är mer proaktiva och orkar driva nödvändig utveckling.”