VDcoachen reflekterar över jobbstarten och det okända


Jobbstarten börjar närma sig. Förhoppningsvis är du uppfylld av ny energi och intryck som ger dig en bra start för kommande höst och vinter. I det här läget brukar det vara bra att bestämma sig för vad man vill säkra – det riktigt viktiga som vi vill ska finnas med och fungera även när jobbet drar igång för fullt.

Hälsan förstås – utan den är vi chanslösa. Stressen och sjukskrivningar i dess kölvatten ökar fortfarande. Hälsa är så mycket mer än att vara fysiskt frisk. Våra tankar, känslor och inte minst själen behöver också tas om hand.

Relationen till dig själv – egen tid för reflektion, självkännedom och återhämtning i vardagen.

Relationen till din partner och till din familj. Balansen, livspusslet, föräldraskap, fritidsaktiviteter.

Relationen till alla medarbetarna. Ha dem med sig. Vara en effektiv och attraktiv organisation, även på lång sikt.

Relationen till det vi inte vet att vi inte vet
Så långt så gott. En ledare går före och visar vägen mot framtiden – vill något som är bra för fler än en själv – har en plan och en vision. Sedan har vi det okända inom oss själva, hos andra, i världen. Det vi inte ser eller vet något om – ca 95 % av vårt medvetande. Som gör att vi lever livet som om vi hade handbromsen i när vi kör samtidigt som vi kollar i backspegeln.  Vår skugga. Det osynliga under isberget. Hoten och möjligheterna som hela tiden finns där. Vad har du för relation till det?

Mycket av ledarskapsutbildningar fokuserar på att ge chefer ytterligare verktyg om det ena och det andra, t ex den nya tekniken eller hur vi ska bli effektivare och kunna prestera mer. Ni har väl läst PEAK – hur man med planerad träning kan uppnå mästerskap i princip vad man vill bara man tränar mycket, medvetet och rätt. Mycket intressant, men adresserar inte hur vi ska hantera det omedvetna som styr oss i så hög grad.

Men hur kommer vi åt det okända och det omedvetna?
Ett svar är att lyssna mycket mer och djupare – på sig själv och på andra. Glädjande nog har Harward Business Review tagit in en artikel om detta. Hal GregersenMIT Leadership har intervjuat 200 vd:ar och funnit att alla ser dilemmat med att medarbetare inte säger allt till dem eftersom VD är i sin egen bubbla. VD får svar på det de frågar om, men inte om det de inte vet och antagligen skulle behöva veta.

Här kan du testa hur du själv ligger till.

Du har säkert hört eller sett historien om när man t ex tittar på en elefant på nära håll, från en vinkel så kanske man inte ens ser och förstår att det är just en elefant. Med fleras intryck, sedda från alla håll och kanter kan man dra rätt slutsats av vad man har framför sig. Den typen av närsynthet är extremt vanlig när vi är stressade. Vi glömmer bort att det finns alternativ och att vi kan ta hjälp av varandra. Vi ser det vi vill se. Vi hör det vi vill höra. För att klara oss är vi helt beroende av att lita på och ta hjälp av varandra.

Så här kan du förbättra ditt lyssnande

 • Var tyst och lyssna till vad den andre säger (snarare än på ditt eget svar).
 • Lyssna som om det vore första gången, även med dem du känner väl, utan färdiga föreställningar om den andre.
 • Håll pausen öppen – låt den andre tänka färdigt utan att du behöver kommentera eller fylla i.
 • Fråga mer än att svara. (Bryta vanan att vara den som vet mest och bäst.) Vad kan du vara nyfiken på? Vad mer? Fortsätt fråga. Tillåt dig att bli överraskad.
 • Involvera så många som möjligt att tala/berätta/ge sitt perspektiv/framföra betänkligheter & idéer.
 • Våga höra även det som är obekvämt. Var villig att höra det.
 • Fråga nyckelpersoner kontinuerligt: Om du vore i mina kläder – vad skulle du fokusera på?
 • Be nyckelpersoner skriva brutalt ärliga rapporter varannan vecka inklusive om vad som inte fungerar.
 • Involvera fler i beslut.
 • Träna på att snabbt upptäcka när ett beslut är dåligt och behöver ändras. Stewart Brand, vd på The WELL frågar sig varje dag vad han har fel om.
 • Se nyttan i att göra misstag – prata om dem och dess lärdomar i organisation. Där ni fumlar finns hävstången. Sara Blakely, vd på Spanx firar till och med misstagen.
 • Var tillgänglig.

Vill du läsa mer om lyssnande så hittar du flera texter på Avalonas blogg.

För dig som är redo för ännu ett steg
Så långt tipsen från de VDar som deltog i Hals undersökning. Händer ovan mer och mer är det fantastiskt bra. Faktum är att det finns fler och fler organisationer som har nått ännu längre i sin utveckling, sk TEAL organisationer. Det är fransmannen Frederic Laloux som har urskilt ett tiotal olika typer av organisationer – alla över 100 anställda – privata och statliga – inom vitt skilda branscher – som alla bär det gemensamma att de vill ha en själfull, meningsfull och produktiv arbetsplats som ser till helheten i världen. Självstyrande team på 10-12 personer, utan vare sig hierarki eller konsensus, med rätt att fatta egna beslut.

En VD i en TEAL-organisation har stor tillit till sina kollegor! Och de gör riktigt bra resultat.

En organisation kan inte utvecklas längre än sin ledare
Mod är bara början för en ledare. Villighet – helt avgörande för verklig utveckling – är en högre energinivå än mod. Kärlek, glädje och fred är i sin tur mycket högre än villighet. Frågan är var du befinner dig i den egen personliga utveckling. Och hur gör du med relationen till det du inte vet att du inte vet?

Välkommen att höra av dig om du vill ha en partner på vägen i dessa frågor!

Anna Eriksson
ICF Master Certified Coach, fil kand beteendevetare
Avalona – Executive & Teamcoaching AB, Stockholm
0733-508 507, anna@avalona.se

 

Välkommen att prenumerera på Avalonas bloggtexter – se längre ner.