Aug 6

Testa om du är fast i VD-bubblan!

Tags: , , ,


Ett av de största problemen som en VD har att hantera är att vara tillgänglig för det du inte vill höra och det du inte vet att du inte vet. Testa om du är en VD som är öppen och lätt att komma till tals med (även med s k obekväma sanningar) eller om du är inne i din egen bubbla.

1. Hur många led behöver medarbetare passera för att prata direkt med dig?
2. Hur mycket tid av en typisk arbetsvecka spenderar du utanför ditt kontorsrum?
3. När hade du helt fel om något angående jobbet?
4. Hur snabbt upptäckte du ditt senaste misstag? Hur snabbt ändrade du kurs?
5. Hur ofta frågar andra dig obekväma (men viktiga) frågor på jobbet?
6. Hur ofta pratar du med människor som du känner dig obekväm med? Hur mycket tid är du platser som gör dig obekväm?
7. Hur många frågor ställer du versus hur många uttalanden gör du i en typisk konversation?
8. Hur ofta väntar du tyst (3 sekunder eller mer) på att andra besvarar din fråga?
9. Hur många gånger den här veckan har du svarat ”jag vet inte” som svar på en fråga?
10. När hände det senast att du ställde en provokativ fråga som orsakade en transformativ förändring till det bättre för organisationen?

Här kan du läsa vidare om hur du kan utveckla ditt lyssnande.

Källa: Hal Gregersen, MIT Leadership Center