Feb 5

Zooma in och zooma ut

Tags: , , ,

In kommer chefen med andan i halsen. Har slitit sig från allt annat som pockar på. Vill ju inte missa tiden med coachen. Där går gränsen. Har gjort bitvis av det vi sist kom överens om var det allra viktigaste för att ta sig ur ekorrhjulet. Hann inte. Inte den här gången heller. Det är så mycket. Tycks aldrig bli mindre. Vad vill du ha coaching på idag? Får ett detaljsvar. Jag frågar om han vill experimentera och följa med på en tur ut istället. Så vi zoomar ut och tittar på den större bilden – det här året och en bit framåt. Vilken skillnad vill han göra under ett år? Snabbt blir det klart var fokus och energi ska läggas. Beslut fattas på stående fot.

Kan du känna igen dig? Hur ofta zoomar du ut och får perspektiv på det du gör?
Vem hjälper dig att lyfta blicken när det som allra bäst behövs?

                                                                                   Sjökortet är målat av Per-Olof Olsson.

I stressat läge använder vi autopiloten – det vi har ställt in den/oss på, det vi redan vet. En autopilot tänker inte själv. Den är programmerad. Vi människor är också programmerade till 95 %! Av vårt förflutna, av det vi lärt oss, av den kultur och det samhälle vi lever i. Av våra tankar. När vi är stressade minskar våra valmöjligheter betydligt – amygdala (i hjärnan) ger oss tre alternativ. Antingen kämpar vi på – fokus framåt mot målet utan att se något annat och i starkt försvar av vårt eget sätt att arbeta. Eller så flyr vi till enklare sysselsättningar som inte påverkar det upplevda hot eller stress vi står inför. Det tredje alternativet är också en slags flykt – vi låtsas vara helt oberörda, utan känslor eller åsikt. Kriga, fly eller stenstod. Inget av dem gör en reell skillnad.

En ledare behöver vara flexibel och förmå att både zooma in och ut. Att bara ha fågelperspektiv fungerar inte heller. Då kan det tyvärr gå som för Vestas som körde på ett rev när de tävlade för några år sedan. Hade de zoomat in så hade de sett revet – det var väl utmärkt.

Hur säkerställer du att du och då zoomar ut? Stämmer av riktningen och alternativen. Eller, om du är av mer strategisk natur, hur ofta zoomar du in och lyssnar till de som utför och kan detaljerna och inte minst till dig själv?

Till din tjänst!

Vänliga hälsningar från Anna Eriksson

ICF Master Certified Coach
Fil kand beteendevetare
anna@avalona.se, 0733-508 507

Stockholm 5 februari 2018