VDcoachen reflekterar över kreativitet

Jag är lyckligt lottad. Jag är välutbildad, frisk och lever i en del av världen där det råder fred och inte sker några större naturkatastrofer. Jag leker med tanken att jag som egen företagare vågar göra det jag allra mest vill om dagarna, inte bara det som uppenbart ger mig betalt. Hur mycket tid kan jag t ex lägga på skrivande? Borde jag prioritera annorlunda? Vågar jag stå kvar i att vilja ge hög kvalité och tillgänglighet eller måste jag effektivisera mig och min verksamhet? Jag funderar också på hur jag på bästa vis ska nå fram och beröra dem jag möter på djupet, på riktigt – så att de i sin tur vågar och vill ta sitt nästa steg? Hur ska jag kunna förmedla att det är lätt och kul – ja, i alla fall mödan värt, att göra resan till att bli mer närvarande, tillitsfull och kreativ? Jag funderar också på hur jag ska nå fram till alla som är så stressade och inte har tid – med sin egen utveckling!

Kreativitet – mitt självuttryck
Kreativitet är för mig kunna generera något nytt på egen hand – att vara i kontakt med och kunna uttrycka mitt eget flöde, min egen energi. Min förmåga att vara kreativ gör att jag känner tillit. Tillit till att klara av livets olika utmaningar och möjligheter. En förmåga att komma igen, att komma tillbaka, att inte ge upp, att våga pröva nytt, att fortsätta framåt, att vara nyfiken, aktiv och ha en lust att vilja lära och pröva nytt – livet ut hoppas jag!

Ratrace eller?
Vi behöver alla vara kreativa! Tänk om vi inte var det. Om vi körde på i samma gamla hjulspår som alltid. Om vi gör som alla andra och följer den rådande normen och kulturen. Om vi bara förlitade oss på vår historiska kompetens. Hur många börjar känna att det inte är så spännande att befinna sig i ett 8-17 race med övertid, stress och livspussel? Hur självförverkligande är det? Och vad tillför det vår familj, kollegor och ”samhället”?

Det är ett gigantiskt slöseri med energi som pågår! Jag möter tyvärr alltför många på ledande positioner som är väldigt stressade och som prioriterar bort sin egen utveckling. Hur coachande tror ni att de är för andra? Vad skulle hända om fler saktade ned? Det läskiga är att när vi väl har hamnat i tunneln så har vi väldigt svårt att se några alternativ själva. Då behöver vi någon som lägger en hand på vår axel och leder oss ut i ljuset en stund. Som inser att här behövs en stunds vila (ja, oftast längre) och återhämtning. Batterierna behöver laddas.

Hjärnan
Vår supersmarta hjärna behöver känna sig trygg och öppna upp alla sina olika eminenta delar, inte bara amygdala. Forskningen lär oss mer och mer om hjärnan – i korthet – var öppen, nyfiken och vänlig i alla möten – minsta skepsis och hjärnan alarmerar fara till kroppen som gör sig redo för att fäkta, fly eller spela död. Nu för tiden vet vi även hur vi kan integrera och balansera hjärnan och därmed komma åt även undermedvetna (det under isberget ni vet).

Lek!
Ett sätt att vara kreativ är att leka. Jag hör glädjande nog många som uttrycker att de vill ha kul på jobbet. Tänk bara vilken förlösande effekt ett gott skratt har! Dr Sturt Brown – med lång klinisk bakgrund inom psykiatrin samt forskning har dedikerat sig till att lyfta fram vikten av lek – även för vuxna. Här kan du höra hans TED-talk: Play is more than just fun. En uppgift Stuart ger oss är att fundera över hur vår egen lekhistoria ser ut. Hur leker/lekte du? Där finns din drivkraft! Bilden vid sidan är målad av Peiter Brueghel målad 1500-talet.

Hinder – egentligen en möjlighet
Tänk om vi insåg möjligheten med att t ex känna sig stoppad, stressad eller frustrerad. Tänk om vi såg det som en signal att stanna upp och välja – välja att fokusera på vad vi kan lära. Och på vilket beteende eller mönster som inte längre gagnar oss och som vi skulle kunna släppa taget om. Och på vad vi skulle kunna förlåta. Om vi insåg att vi har möjlighet att välja – ja, en ledare väljer förhållningssätt och ser många alternativ – hur skulle dagens arbetsplatser se ut då? Då skulle varje hinder och ”misstag” ses som en gåva och möjlighet till lärande och utveckling. Snarare än ett svårt samtal som man helst vill att någon annan ska göra och som man behöver utbildning för att genomföra.

Vilket företag blir först med att ha lärande som nyckeltal?
Så naturligt och mänskligt att låta det rymmas på den plats de flesta befinner sig den längsta vakna tiden av dygnet. Pressen kring att prestera eller jämföra sig med andra har bytts ut mot leken att vara i sitt allra bästa tillstånd så ofta som möjligt. Kända idrottscoacher i USA har helt släppt resultatmål och fokuserar på tillstånd – följden blir bättre resultat än någonsin!

Skapa från ingenting
För att kunna vara kreativ krävs det närvaro och utrymme – ett slags öppet space att skapa på och ifrån. Inte bara en tom duk utanför oss utan även inom oss. Är sinnet väldigt fullt och oroat finns det inte så mycket utrymme att tala om. Mindet är fullt och busy med sin story.

Albert Einstein citeras ofta och påminner oss om att det krävs nya tankar – vi inte kan lösa problem med samma tankesätt som skapade dem. Han har för övrigt många kloka tankar – här kan du läsa fler citat av honom.

Hur hjälper du dig själv att vara skapande?
Det finns väldigt många sätt att ”tömma sig” och skapa lätthet. En del föredrar att ta ut det fysiskt genom att springa, boxas, gymma eller städa. Andra fokuserar på det mentala och emotionella genom att uppmärksamma tankar och känslor – ger de eller tar de energi? Man kan också fråga sig vad man behöver ge upp, göra komplett och sluta med – en gång för alla. Tänk om det är helt och hållet upp till dig vad du gör av ditt liv! I meditation tränar man sin förmåga att bevittna sig själv och inse att man också är något utöver sin kropp och sinne – den själsliga dimensionen.

Inte för inte säger en del att de bästa idéerna kommer i duschen. När vi sköljer av oss dagens (eller nattens) aktivitet, när vi slappnar av och värms upp av vattnet. Vi behöver tid för återhämtning och reflektion. Balans i livet innebär att vi också gör olika saker, t ex arbetar med händerna och inte bara med huvudet. Om vi är ofta är snabba behöver vi då och då vara långsamma – vi får tillgång till helt annan information då, precis som när vi ser på något från olika håll/perspektiv. Om vi lyssnar mycket på andra behöver vi också lyssna på oss själva. Samma sak med att vara där för andra. Hur pass är vi där för oss själva? Ingen annan kommer prioritera det ansvaret.

Kreativitet är en nödvändig förmåga för varje ledare
Alla som innehar en formell position som VD, chef borde vara mycket intresserade att ha tillgång till, inte bara sin egen, utan även sina medarbetares kreativitet. För att kunna möta framtiden behöver vi som sagt nya tankar. En sann ledare går före och skapar något nytt. Varje människa har möjligheten att vara ledare i sitt eget liv.

Som ledare – vad nytt vill du skapa för framtiden? Vad är angeläget för dig? Vad upptar, bekymrar eller engagerar dig? Vad vill du förverkliga innan livet är till ända? Stora beslut – när ger du dig tid att tänka på dem?

 

Stockholm 2017-03-26

Anna Eriksson
ICF Master Certified Coach
Avalona – Executive &Teamcoaching AB

0733-508 507, anna@avalona.se

Vill du läsa mer?

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.