Jan 1

Vd-coachen reflekterar: Tänk om allt är perfekt – ja, allt!

Tags: , , , , ,

God fortsättning på nya året! 

I denna nyårskrönika skulle jag vilja ge dig lite tankar om livets längre faser. Som coach är det vanligt att så här års summera och lära av sitt föregående år och sedan sätta upp mål för det kommande. Ett utmärkt verktyg för det finner du här – årskompass 2019. Jag tycker att det finns ett värde att ta lite större grepp då och då. 

Historikern Yuval Noah Hararihar gjort en imponerande odyssé över mänsklighetens historia, skildrat i tre böcker som startar i att vi tillhör familjen människoapor. Yuval menar att det största hotet mot mänskligheten är vi själva – tekniken är så långt framme att algoritmerna ofta är träffsäkrare än människan själv.  Här kan du se en intervju där han talar om det. Det vi kan göra är att höja vår egen medvetenhet och förmåga att vara ledare i våra egna liv. Yuval berättar att under 2012 dog 56 miljoner människor i världen, varav 620 000 på grund av mänskligt våld. Samma år begick 800 000 självmord och 1,5 miljoner dog i diabetes. 2014 var 2,1 miljarder överviktiga mot 850 miljoner undernärda. Ja, vem ska ansvara för de faror som är inneboende i människans makt och kunskap? Människan är ”hackable” – d v s ganska lätt att styra åt vilket håll som helst! Många av oss är inte ens i kontakt med hur vi ska leva hälsosamt än mindre vad vi vill åstadkomma med våra liv. 

Förmågan att omskapa oss och möta nya förändringar kommer vara avgörande i framtiden. Många arbetsuppgifter kommer att utföras bättre av robotar och vi själva får anpassa oss till nya omständigheter. 

Likt en dator som följer ens ögonrörelser vet jag att jag som coach lättare och snabbare kan se när energin förändras hos den som sitter framför mig. Jag ser på dig från ett perspektiv som du själv inte har tillgång till. Jag hör vad du säger (och tror) om din förmåga att åstadkomma det du vill. Jag hör om dina tankar stärker dig eller befäster gamla mönster som snarare inskränker (än expanderar) din förmåga. Jag ser när din energi höjs och du blir gladare och mer entusiastisk. Jag upplever med flera av mina sinnen när något är riktigt viktigt. När jag lyssnar engagerat och vill veta mer om dig så hjälper det dig att bli än mer nyfiken på dig själv – nya tankar kan prövas. Många jag möter är ovana att lyssna inåt – det kräver tålamod – det är värt väntan!  Jag kan uppmuntra dig att pröva, här och nu, ett annat sätt att vara eller göra. 

För några år sedan deltog jag i en kurs som handlade om livets sjuårscykler. Jämfört med mänsklighetens existens är en människas liv väldigt kort (i genomsnitt 80 resp 84 här i Sverige). Men ändå – vi är alla givna ett liv, som vi så klart vill leva så bra som möjligt. Vårt eget tillstånd kan vi i allra högsta grad påverka till skillnad mot många yttre omständigheter. 

Jag ska beskriva faserna lite kort så kan du känna efter om du tycker att det passar in på dig.

Tanken är att det i varje sjuårsfas finns vissa mönster som vi behöver lära oss och få uppleva – om inte det sker så lämnar det oss med sår. Det är de som senare i livet gör att vi inte är ledare fullt ut. Så apropå det lite större perspektivet – vad skulle kunna vara viktigt för dig att bearbeta och utveckla just i år? 

0-7 år – att bli sedd för sin unikhet och få vara centrum i universum. Denna upplevelse och uppskattning behöver allt som är nytt få – även ett företag. Om inte kvarstår en längtan efter att bli sedd.  I vuxen ålder är det vi själva som tillser detta behov. På en arbetsplats är det kraftfullt att känna till varandras olika styrkor. 

7-14 år – att få höra till och vara lika, hitta sina kamrater, sitt gäng. Om vi inte har haft denna typ av erfarenhet kan vi uppleva skam av att vara annorlunda och en känsla av att inte höra till någon stans. I den klassiska grupputvecklingsmodellen FIRO så är den första frågan Får jag höra till? och omvänt Vill jag höra till en ny arbetsgrupp/arbetsplats? Hur udda vi än upplever oss vara är jag ganska säker på att det finns likar att finna. Finn dem! Stanna inte kvar om du inte trivs eller inte blir uppskattad för den du är. 

14-21 år – att älska & bli attraherad av motsatt energi/det annorlunda. En tid med mycket energi, mod (rebell), drömmar & experiment som lätt kan leda till missbruk och skapa starka känslor av att vara bortstött eller otillräcklig. Om vi fortsätter på arbetsplatsen så är just nästa fas att våga gå för sin energi och för teamet att dra nytta av olikheterna. I coaching pratar vi ibland om 10 x mer energi – vem skulle du vara då? Om du är fullt ut dig själv? Lek med tanken!:)

21-28 år – att leva ut sin ambition, hitta sitt självuttryck och sin position i samhället. Att röra sig framåt även i motgångar. Risken är annars att vi antar en offerroll, är veliga, rädda, ointresserade eller känner oss misslyckade. I grupper uppstår lätt konflikter där det ytterst blir en maktfråga om vem som får slutordet. Hur hanterar du konflikter?Hur pass står du upp för din egen dröm/vilja?Vilka drömmar har du kvar som inte är förverkligade?Hur pass mycket är du en ledare i ditt eget liv? 

28-35 år – föräldraskap, tid att själv stå upp för och utveckla det vi lärt. Fällan här är att imitera sina föräldrar och behålla familjehemligheter/mönster. Inte för inte är det här en tid i livet då många går i terapi just för att förstå vad som faktiskt kan läggas till historien för att kunna gå vidare och själv fritt välja hur det egna livet ska levas. 

35-42 år – se traditioner och det större sammanhanget, sin plats i släktledet och samhällskulturen. Se vilka gåvor du har fått från din släkt. Äga och välja dem. Risken är annars att man fastnar i en infantil, fixerad och osjälvständig roll.

42-49 år – hitta sin andliga och skapande energi, en större mening med livet. Risken är att bara mäta sitt värde i karriärene/positionn och i det materialistiska. 

49-56 år – en beslutsamhet att gå vidare och bli visare. Förutom att vi rent fysiskt är sårbarare kan rädslan för sjukdom och förändringar riskera att bli en ursäkt för att inte ta sig an något nytt. 

57- och framåt – en ny resa/livscykel startar.

Rita gärna upp en livslinje med en + och -skala i vänsterkant och en års/ålderslinje i underkant. Skriv in viktiga händelser år för år och känn efter på en +/-skalan om du vill placera händelsen under eller över 0-strecket i mitten. Man kan göra olika bilder/kurvor för karriären, relationer, hälsan mm. 

Notera i vilken fas du befinner dig i. Vad är dina viktigaste uppgifter nu – är det studier, karriären, familjen eller något annat? Om du t ex tänker på ditt nuvarande uppdrag – är du i starten, i mitten eller på väg att avsluta det? Känner du av en utveckling eller är du inne i en platåfas? Eller är du kanske mitt i mellan uppdrag?Oavsett var du befinner dig i en fiktiv kurva – vad anser du om det läget? Bara notera dina egna tankar om det. 

Fundera gärna över balansen i ditt liv. Var har du mest ditt fokus? På detalj eller helhet, på det förflutna, nuet eller framtiden, på det yttre eller inre, får höger hjärnhalva (kreativ) mest utrymme eller den vänstra (logisk), är du mest ute eller inne, är du mest stilla eller i rörelse, är du mest med dig själv eller med andra, leder eller följer du mest? 

En av människans bästa förmågor är just att vi med språket kan skapa upp berättelser om oss själva och andra. Hur skulle du vilja att historien om ditt liv och bidrag till mänskligheten låter? Ni har väl hört historien om Benjamin Zander, läraren som gav alla elever MVG när de skrev till honom och berättade hur det skulle ske? Tankens kraft är enorm! 

Tänk om allt är perfekt?! Ja så tänker jag ibland – att oavsett var vi befinner oss i livets olika faser så är det perfekt. Från den plats vi befinner oss på kan vi alltid ta nästa steg. Tycker att det är fantastiskt spännande att få vara med i denna tid av stor förändring. Helt uppenbart med massor kvar att ta tag i. I rörelsen händer det, små steg framåt där vi prövar och ser om det bär eller inte. Vad är ditt nästa steg idag

Må så gott! Önskar dig ett utvecklande och glädjefyllt nytt år!

Glada hälsningar från Anna Eriksson

ICF Master Certified Coach (MCC)
anna@avalona.se, 0733-508 507

Stockholm 1 januari 2019

p.s. Välkommen att höra av dig om du vill ha coaching i ett lite större livsperspektiv. Jag tar emot i nya lokaler centralt i Stockholm.