Vi ser dagligen i media hur VDar byts ut, får avgå eller krävs avgå. Andra krafter behövs. Fallskärmen löses ut. Alla VDar vet att den behövs. Det är en risk och så klart en möjlighet att vara VD.

En VD kan starta i olika lägen – i motgång för att vända eller lägga ned, i medgång för att bli ännu bättre, som första externa VD som ska ta tillvara ägarens önskemål (direktiv).IMG_7230
Som VD är det sannolikt att du kommer ha en eller flera perioder mellan uppdrag!
Det är bra! Det finns mycket att lära, tiden är värdefull. Risken finns att du snabbt fångas in av något annat utan att ha tagit tillvara denna öppning som möjliggör något helt nytt.

Förutom att ”recap” allt som legat efter och kanske återuppta träningen (om den blivit nedprioriterad) så har du nu tid att tänka och få nya perspektiv – dels på vad du har genomfört på ditt senaste uppdrag och sen vad som skulle vara kul framåt. Långsamt är fördelaktigt nu. Läsa ut en hel bok i sträck. Promenera länge och sakta. Tänka och prata länge om ett ämne eller en fråga. Städa. Göra plats för nytt. Träffa nya människor och träffa dig själv!

Att tänka tillsammans med en coach
Innan det har gått för lång tid från det förra uppdraget – ta kontakt med en coach som kan hjälpa dig att höra dig själv – som lyssnar på djupet och som ställer kraftfulla frågor.

Vi tänker bättre när någon annan lyssnar engagerat – eller hur? Det är min upplevelse och samma sak säger mina kunder – som om man vecklar ut sitt eget tänkande och ser mer och mer. I den här typen av samtal ökar du din egen medvetenhet och lär känna dig själv bättre eftersom du medvetandegör dina egna erfarenheter, mönster, misstag, genombrott, styrkor och mycket mera. Du lär dig vad du är riktigt bra på och den som lyssnar på dig ser lätt var ditt engagemang är uppriktigt och var din spirit visar sig. Du kan dra lärdom av dina erfarenheter – du behöver inte göra om samma misstag, du kan vara snabbare och tydligare nästa gång eftersom du har tänkt igenom vad du har varit med om.

I den här mellanrums-tiden kanske det också finns händelser i din historia som du kan passa på att bli komplett med. Som kräver lite mer av dig än vad som är möjligt när du står som ansvarig för en hel organisation. En tid att ta till vara på.

Och sen tänka framåt – bolla olika idéer, pröva olika tankar, utforska – tillsammans med någon som är van att coacha i förändring. Vad nytt skulle vara värdefullt att engagera dig i?

Är du som läser det här mellan uppdrag just nu?
Då vill jag bjuda in dig att möta mig på mitt kontor nära Stureplan.
Låt oss träffas och se om det känns spännande och viktigt.
Då sätter vi upp något som servar dig.

Du når mig på 0733-508 507 eller anna@avalona.se

Anna Eriksson
Stockholm den 4 februari 2016

Jeffrey Immelt, General Electric’s framgångsrika CEO, har uttryckt: “Jag ställer egentligen bara en fråga när jag rekryterar de som ska ingå i min närmaste krets, och det är om de är beredda på att ständigt jobba med sin egen utveckling, både som ledare och människa”.