Känner du igen i följande: bli avbruten, inte hörd, någon annan tar ordet så fort du andas, bara några talar och andra lyssnar, vara rädd för hur det du säger ska uppfattas, inte bli respekterad för din åsikt?

Visst är det vanligt. Tänk hur viktigt det är att fatta väl grundade beslut som också följs när de väl har fattats. Om alla får komma till tals har fler perspektiv synliggjorts. Vi tänker väldigt sällan på exakt samma sak. Om vi förväntar oss att alla har något värdefullt att bidra med kommer det att bli så mer och mer.

Det är en myt att vi tänker bättre på vår egen kammare. Det blir lätt grubbel som leder runt runt. Tänk på ett tillfälle när någon har lyssnat på dig med stort intresse och velat veta mer och mer. Någon som verkligen givit dig din odelade uppmärksamhet, låtit dig tala till punkt, låtit dig vila i tänkandet (tystnaden) och inbjudit dig att fortsätta berätta även när de första spontana orden tystnat. Nya tankar vill gärna ha lite tid på sig att “värka fram”som man ibland säger. Visst är det härligt när någon lyssnar?! Visst blir det lättare att tänka vidare? Visst är det roligt att få berätta! Och än mer tillfredsställande att hitta egna lösningar på ett problem. Just de egna lösningarna är vi mer intresserade av att fullfölja än någon annans råd.

Nancy Kline har ägnat sitt yrkesliv åt att engagera sig i just tänkandet och hur vi kan hjälpa varandra att tänka bättre. Nancy menar att det är tio komponenter som bygger en tänkande miljö. Läs mer om dem här!

Hur väl lyssnar du? Hur ofta har du möjlighet att utveckla dina tankar med någon annan som lyssnar uppmärksamt och intresserat?
Lycka till! Skriv gärna och berätta hur det går!