Är du VD för ett växande bolag med höga vinstkrav?
Då hör du till den målgrupp som jag främst coachar. Jag möter många högpresterande VDar – ofta män i medelåldern med lång chefsbakgrund som kliver på sitt första VD-uppdrag. Lojala, plikttrogna, mycket kompetenta, drivna, hårt arbetande – tar sig lätt an för mycket. Funderar på hur effektiviteten och beläggningsgraden ska kunna öka och hur alla nyanställda så snabbt som möjligt ska bli produktiva. Ja och var man hittar kompetensen. Och hur ledningsgruppen ska bli det kraftfulla team som åstadkommer mer tillsammans än enskilt. Naturligtvis även på hur ekonomin går – per kvartal. Känslan av att tiden inte räcker till är konstant. Egen tid för motion, återhämtning och reflektion går ofta bort före (för) lite tid för familjen.

Förhoppningsvis befinner just du dig inte här – för goda exempel finns. Men visst känner du någon som passar in på ovanstående? Om så, hinta dem gärna om att det finns alternativa sätt att arbeta och framförallt att leda sig själv och företaget.

Risken ökar
Det oroar mig att stressen och sjukskrivningarna fortsätter att öka år efter år. Enligt Försäkringskassan beror 50 % av sjukskrivningarna på psykiska problem. Det oroar mig att produktivitet och effektivitet premieras på bekostnad av relation och hälsa. Det oroar mig att inte fler tar sig tid att stanna till och reflektera över sin roll och sin tid i livet innan det är för sent. Det finns alternativ.

Nulägesanalys – nära förlisning eller på rak kurs?
Segling är mitt stora fritidsintresse. På sjön vet man alltid var man befinner sig – om inte är det rejäl kris. Hur nära eller långt ifrån uppsatt mål? I eller ur kurs? I vilken fart? För motor eller för segel? Hur ser (väder)prognosen ut framåt – behöver vi reva (minska segelytan) eller ändra färdplan för att säkert nå land? Till sjöss finns det noggranna rutiner och sätt att kommunicera med andra vid fara. När man inte har kontroll över sin båt, det blåser mycket och är man nära klippor är det stor risk att båten kan slås sönder och gå på grund.

Jag vet inte hur många gånger jag har ritat upp en snurrande cirkel till vänster och gjort en linje till höger och ett önskat läge – och just frågat vad är det önskade läget? Då och då befinner vi oss alla i ett ekorrhjul – oförmögna att ta oss ur ett beteende som är invant och automatiserat – ett mönster som gör att vi/allt snabbt snurrar på. När vi själva inte kan se att vi har alternativ så är vi fast och utan kontroll – till ett sätt att vara som blir mer och mer begränsande. Stress är bara början – när det har gått så långt som till utmattningsdepression så är väsentliga delar utslagna. Kroppen har då reducerat sina funktioner till de allra mest nödvändiga – benen kan ta dig någonstans (även om det inte alls är ovanligt att de viker sig eller att människor faller vid utmattning), hjärtat slår men finliret som intuition eller djupt tänkande har slutat för länge sen.

Till sjöss hade man i det läget ropat Mayday, mayday, mayday (fara för liv) innan livflotten äntras. Jag övade på det här om helgen. Faran är långt ifrån över – det gäller att snabbt få hjälp.

Om du skulle ge en bild av dig och ditt företag på en resa – hur skulle du beskriva ert läge då?

Testa – var befinner sig din ledningsgrupp?
Gör en y- och en x-axel där x står för er produktionsförmåga (1-10) och y för er förmåga som team att ha det bra tillsammans, vara positiva (1-10). I vilken ruta hamnar ni som team? Är ni mer produktiva än positiva? De jag möter är ofta mer produktiva. Här är riskerna höga för sjukskrivningar och konflikter. Produktionsmål uppnås på bekostnad av egen hälsa och omsorg om varandra.

Stopp!
Skyller du på att tiden inte räcker till? Rusar livet på utan att du styr? Har du svårt att se alternativ och välja – då är det hög tid att stanna upp.

Vi behöver varandra. Vi behöver dig. Inte bara de fragment som är i bruk under stress.

Hur tänker du som VD att ni som organisation ska klara av att möta den utveckling som hela tiden sker om en del av er går på sparlåga? Hur ska ni kunna tänka nya tankar och hitta nya lösningar som möter och matchar vår tid nu? Vilken kvalité är det på era beslut?

Forskning & praxis
Det finns väldigt mycket spännande forskning och praxis på företag och ledare som tänker och agerar annorlunda – mer utifrån värderingar, vision och en långsiktig tanke om vad som är bra för helheten. I den nya tidens organisationer väljer man att arbeta i små chefslösa och självstyrande team där alla får fatta beslut. Team som är långsiktigt framgångsrika är både produktiva och skapar resultat och de har det bra och kul tillsammans. Vi vet numera hur viktiga systemen vi befinner oss i är. Vi vet också mycket mer om hur hjärnan fungerar – att amygdala gör sitt bästa för att skydda oss från alla faror. Handlingsalternativen är som vi vet lite begränsade till att slåss, fly eller spela död. Vi vet att meditation och mental träning är bra. Vi vet att våra tankar och känslor direkt kan relateras till våra resultat. Vi vet att mod och ansvar krävs för att vara en ledare – i första hand för sitt eget liv i nästa steg för andra. Vi vet att det finns många alternativ – istället för resultatmål intresserar sig t ex fler och fler för tillståndsmål.

I coaching så omsätter vi forskning i handling. Hur kan du tänka, göra och vara på andra mer gynnsamma vis?

Ledarskap på fyra nivåer
När jag coachar en VD så undersöker vi ledarskapet på fyra nivåer – leda sig själv, leda andra (1-1), leda teamet/ledningsgruppen och leda organisationen. Lite olika kompetenser krävs på de olika nivåerna. Viktigast av allt är ändå förmågan att leda sig själv – att på riktigt ta ansvar för sig själv, sin hälsa och sitt liv. Uppdraget, hur stort och ansvarsfyllt det än är, måste ses i livsperspektivet anser jag. Vad ska uppdraget uppfylla i ditt liv? Hur är det viktigt och meningsfullt i ett lite större sammanhang? Vem vill du vara och hur vill du må om dagarna? Ja, så att energin även räcker till fritiden. Kuggfråga: vilken effekt tror du att det har på organisationens mål om alla, inte bara VD, är i ett gott tillstånd (har bra energi) och är kontakt med vad som är riktigt viktigt?

Känner du dig träffad av det jag beskriver?
Välkommen att ta kontakt – jag har kontor vid Stureplan i Stockholm.
Jag erbjuder ett rum för reflektion och ökat medvetande. Jag kan hjälpa dig att skapa ett meningsfullt liv som du själv har valt och som du leder på riktigt.

Vänliga hälsningar från Anna Eriksson, anna@avalona.se, 0733-508 507