Dec 7

Recension: Att leda TEAM – 60 tips som ökar din systemintelligens

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Att leda TEAM
– 60 tips som ökar din systemintelligens

Av Peter Englén och Anders Troedsson, Vulkan, 2018

Team är den nya normen och därför är behovet av teamutbildning än större nu skriver Peter Englén och Anders Troedsson, båda teamcoacher med stor erfarenhet av att leda egna team. De har nu skrivit den bok de själva saknade om team och teamcoaching i Sverige.

Alla som leder egna team och som har en känsla av att där finns mer potential har glädje av att ta del av boken. Vi får ta del av aktuell forskning kring team, hur den praktiskt kan användas och hur 15 olika ledare resonerar kring sina olika team.

SQ, systemintelligens är nästa grej efter EQ, emotionell intelligens hävdar författarna. En av forskarna bakom SQ, Peter Hawkins, talar även om det som WeQ – förståelse för hur team fungerar och utvecklas och förmågan att leda team. Vi får ta del av SQ-modellen som består av teamkännedom, teamkontroll, teammotivation, teamledarskap och att lyssna på teamets röst.

Författarna har inkluderat forskning av Ruth Wageman och Richard Hackman som har urskiljt tre nödvändiga faktorer för att en ledningsgrupp ska fungera väl. En ledningsgrupp behöver fråga sig vad gruppen ska användas till: informera, konsultera, koordinera eller besluta. De senare har störst nytta av att bli ett team.

För den som vill komma i gång direkt så finns det en handlingsplan och 60 konkreta tips att välja bland – för dig som ledare, teamledaransvaret, hur teamet kan bli mer produktivt och slutligen hur teamet kan bli mer positiva tillsammans.

Omdöme
Det här är en lättläst och praktisk bok som jag hoppas att många ledare kommer att läsa och bli mer intresserade av att utveckla potentialen i det egna teamet. Vi får ta del av väl kända och beprövade modeller som är bra att känna till i valet av egen teamcoach.

Som coach tycker jag att det är särskilt bra att Team Coaching Internationals teamcoachmodell med de två dimensionerna Produktivitet och Positivet lyfts fram. Det är mig veterligen fortfarande den enda modell som är proaktiv och utvecklad av coacher och som tar fasta på vilka kompetenser ett team som vill vara framgångsrika ska träna på. I denna modell tar man även fasta på systemets intelligens. Susan Wheelan är professor i psykologi och hennes välkända IMGD-modell tar mer fasta på att diagnosticera vilken fas teamet befinner sig i.

Jag tycker också att det är bra att författarna lyfter fram systemintelligens – något mer än att varje individ i teamet utvecklas var för sig. För att få fram det krävs upplevelsebaserat lärande och tillit till att kraften finns inom systemet.

Framöver tror jag att vi kommer kunna läsa mer om det systemiska perspektivet. Det kommer från många olika håll. I norra Europa har Bert Hellingers arbete med familjen som system inspirerat andra att se motsvarigheten i organisationer. Frederic Lalouxs arbete med att definiera olika utvecklingsnivåer för en organisation kommer även det sannolikt att bli mer uppmärksammat. I den nya tidens organisation driver självstyrande team verksamheten mot vision och i linje med gemensamma värderingar med hjälp av externa coacher.

Intervjuerna är medvetet gjorda med en stor spridning. Tankeväckande att läsa om hur man på Cirkus cirkör medvetet inkluderar kaos, hur man på Fäviken varje kväll utvärderar dagens matlagning eller hur ledningsgruppen på Scania Way fick börja med att stå en vecka vid bandet och bara observera sin egen kultur.

Boken väcker för mig ett flertal frågeställningar. Om jag hade varit chef och skulle välja en leverantör – vad ska jag tänka på och hur ska jag välja? Hur utbildas teamcoacher och hur kvalitetssäkras de? Vilken modell och ev teori arbetar de efter? Vad är det för skillnad på om en modell är utarbetad av en coach, psykolog, forskare eller managementkonsult? Hur skiljer sig arbetsmetodiken? Och systemintelligens – kan alla det? Efter att ha läst den här boken så vet varje chef som vill utveckla sitt team vad hen ska fråga efter.

Stockholm 7 december, 2018

Anna Eriksson,
ICF Master Certified Coach
TCI Auktoriserad teamcoachfacilitator
Fil kand beteendevetare