”Bäst i världen på ledarskap.”
Avalonas vision är att öka glädjen, effektiviteten och samverkan för VD:ar och deras ledningsgrupper. Det finns mycket att göra inom området visar erfarenhet, nyheter och olika undersökningar. Då och då sticker någon ut hakan och säger att här går det bra.
Bo var just en som sa att det mesta fungerar extremt bra till och med.

Vi träffades och jag bad honom berätta vad han gör för att lyckas så väl. Bo Mattsson grundade Cint 1998 och har nyss lämnat över ledarskapet för 130 medarbetare som omsätter drygt 200 000’. Cint är ett företag som tillhandahåller målgrupper för internetbaserade undersökningar över en SaaS-baserad marknadsplatsplattform i hela världen.

Vi gör väl inget speciellt börjar Bo säga. När vi går vidare visar det sig finnas en hel del styrande principer – de vet väldigt väl vilka de är, vad de gör och vilka de jobbar för.

Extremt fyrkantig affärsmodell
Bo har aldrig satt upp några mål, däremot har Cint en strategisk plan som de följer slaviskt – hur och när saker och ting ska göras. De har bestämt hur saker och ting ska göras, hur distributionen ska ske, var branschen befinner sig och vilken roll de ska spela, var de befinner sig i värdekedjan (högt). Tidigt ute, ibland för tidigt. Fokus ligger på att göra väldigt få saker extremt bra. Det gör att frågan om heterogenitet bara är intressant att använda sig av när det gäller väldigt komplexa problem.

Rekryterar grundtrygga
Helt centralt är rekryteringen – Bo letar de som är grundtrygga, behöver inte vara de brightaste, men transparenta, genomärliga, öppna, talar om när det går åt helvete, fungerar i grupp, har en ”propeller i rumpan”, vill framåt, extremt fokuserade på att leverera, månar om att ha kul och är villiga att ta eget ansvar. Då går det att flytta vilka berg som helst! Teamkänslan kommer med rätt folk, då kommer den automatiskt.

Under sin tid på Swedbank satte de sig på torget och tittade på folk – den där ser ut som han har bägge fötterna på jorden – och det värsta var att det fungerade otroligt väl!

Avskedar när det inte fungerar
Lika intuitiv på att rekrytera är Bo helt orädd att avskeda. Han ser det som sitt ansvar att tala om när han märker att någon inte passar in och har en framtid inom bolaget, oavsett om det gäller en VD eller medarbetare.

Bo är konfliktorienterad och det innebär att den som gör rabiat korkade grejer ryker. Har man inte bra omdöme och har satt sig in Cints kontext och affärsidé så får man veta att man lever om man kommer med en idé som är helt apart. Det ger alla en tydlig indikation om vad vi håller på med och vilken typ av innovation vi främjar. Alla måste förstå vad vi sysslar med.

Delat ledarskap
Det starka fokuset på att rekrytera rätt typ av människor gör att många driver på utan att Bo är på plats. Förutom ledningsgruppen är firman full av folk som inte frågar utan som gör. Att de får förtroendet beror på att de har gott omdöme och har en förmåga att fokusera på kärnverksamheten och sortera bort det som inte fungerar.

Bo är ingen VD som gillar att springa runt och sprätta, göra show-offs och få kortsiktiga ego-bostar. Det är mycket viktigare (och långsiktigt strategiskt) att alla medarbetare känner sig taggade, har ett tydligt mandat och en vilja att göra det som ska göras.

Ja som ni hör är Bo Mattsson en man med mycket engagemang – det ska vara kul och verkligt med hjärta, puls och blod! Och nu har han precis lämnat över stafettpinnen – det går ju inte att vara halvgravid! Som ni kan ana är redan annat på gång! Avalona önskar lycka till med framtida projekt!

Känner du någon som leder bolag framgångsrikt? Hur gör du?

Tipsa – jag är nyfiken och vill veta mer!