Känner du att det är mycket som snurrar runt i huvudet, att det är svårt att prioritera och ta beslut, att du inte riktigt vet vad du vill eller… ja, helt enkelt att du ännu inte har tänkt och bildat dig en egen uppfattning om x. Kanske tror du inte heller att du har förmågan att bilda dig en egen uppfattning om just x – du har ju tänkt på det så många gånger utan att känna att du har kommit framåt.

Skulle du tro mig om jag påstår att du faktiskt har de svar du behöver just nu inom dig?
Att du i närvaron av någon annans lyssnande och intresserade uppmärksamhet lätt skulle hitta det du söker? Jag har upplevt det i en så kallad tänkarstund (”thinking session”). I en tänkarstund frågar den som fasciliterar dig vad du vill tänka på och vad har du för tankar. Sedan lyssnar hon (utan att avbryta) medan du tänker högt och fritt. När du tystnar ställer hon frågan igen och igen tills du känner dig nöjd. Sessionen kan fortsätta och ibland avslutas det här. I all sin enkelhet är det en kraftfull upplevelse.

Nancy Kline har sedan 1973 utvecklat konceptet ”Thinking environment” – tio komponenter som kännetecknar en omgivning som stärker människor att utveckla sitt tänkande (känslor inkluderade). Född och uppvuxen i USA med en mor som lyssnade på hennes ord som om de vore guld. Numera bosatt i England där hon driver ett internationellt företag. Hon har skrivit två böcker “Time to think” (1999) och More time to think (2009). I den senare är frågemetoden något utvecklad. Där talar hon om vikten av att hitta det osanna antagande som vi lever som om det är sant (d v s som hindrar oss).

Blir du också nyfiken och vill pröva?
Vad skulle det betyda för ditt företag om alla hade tillit till sitt eget och varandras tänkande?!
Varmt välkommen att ringa eller maila mig och boka in din tänkarstund!

Anna Eriksson
0733-508 507