Sep 21

Hur väl känner du dig själv? Kegans subjekt-objekt teori

Tags: ,

I en intressant avhandling av Kimberly Ann Perry prövas professionella coachers mognad mot professor Robert Kegans subjekt-objekt teori. Enligt Kegan når knappt hälften av vuxna upp till nivå 4 (av 5) som är det som krävs för att hantera vuxenlivets utmaningar. Av de 36 coacherna i studien nådde 72 % upp till nivå 4 el 5, medan 28 % av coacherna befann sig mellan stadie 3 och 4.

En kort beskrivning är att man på stadie 4 inte längre är ett offer för sina egna känslor eller andras förväntningar etc. Utan man har utvecklat ett eget subjekt, förmår göra egna självständiga val, vågar säga nej och stå upp för det man själv tycker är viktigt och värdefullt. Man har distans till sina egna känslor och låter inte dem eller dagsformen styra utan snarare ens åtagande. Självklart, eller?

Jag möter enormt många kloka chefer och VD:ar. Men jag vet också att de flesta tycker att vissa personligheter är svårare att hantera än andra. Så svårt att man inte riktigt kan vara sig själv utan man triggas och drar igång något gammalt mönster. Ett annat exempel är svårigheten att säga nej när man egentligen borde. Istället blir man offer för sin egen kalender eller andras önskemål. Jag möter chefer som i djupare, mer personlig mening, inte vet vad de vill med sitt ledarskap.

Vad gör du som chef för att få bättre perspektiv på dig själv och för att höja din egen medvetenhet?

Funderar du på att anlita en coach?
Fråga hur mycket hen jobbar med sin egen personliga utveckling och om hen har coach själv!