Hösten – med hög himmel, mörkare kvällar, stjärnorna som träder fram, äpplen som mognar, blad som gulnar.
Så naturligt i naturens kretslopp. Mycket påverkar hur stor skörden blir. En del kan vi råda över, annat inte.
Hur ok är du med mörker och regn? Har du en förmåga att se möjligheterna även då? 
Hur ok är du med en medarbetare som inte är lika fulländad som du? 
Hur är det – är det lätt att växa i din närvaro? Hur pass mycket tror du på andras förmåga att utvecklas? 
Hur mycket tror du på din egen? 

Säkert har du hört liknelsen med det lilla barnet som lär sig gå – hur oändligt mycket tålamod och uppskattning som ges från omgivningen.img_9709Vi tenderar att glömma att det kan vara lika svårt när vi är äldre och vill lära oss något helt nytt. Att ha någon som tror på en kan vara avgörande.

Jag har nyss träffat Nancy Kline, en kvinna som hade den stora lyckan att ha en mamma som var riktigt duktig på att lyssna engagerat på sin dotter. Nancy insåg tidigt kraften i lyssnandet – så pass att hon har vigt sitt yrkesliv åt att urskilja hur vi kan förbättra vår omgivning så att vi kan tänka bättre – var och en av oss.

Vi tänker så mycket bättre när någon annan lyssnar uppmärksamt och utan att avbryta oss. Som när vi tror oss vara färdiga frågar Vad mer vill du känna, tänka eller säga? I vissheten att det nästan alltid finns mer. Hur ofta ger vi oss tiden att tänka på djupet? Hur ofta talar vi med någon annan om det som berör oss allra mest? Vi vet vem som är duktig på att lyssna. Vi vet också motsatsen. Vi vet när vi ska vara tysta eftersom det inte finns något utrymme för vare sig sårbarhet eller kreativitet.

Alla chefer vill få ut så mycket av sina medarbetare. Att lyssna är en grundläggande kompetens. Var är du på skalan? Vad tror du dina medarbetare tycker?

Välkommen till en lyssnarsession!

Anna Eriksson, anna@avalona.se, 0733-508 507