Jun 22

Sommar med djupvila!

Tags: , , ,

Midsommar – kulmen på arbetsåret och den allra största högtiden för många svenskar.
Sommarsolståndet – årets längsta dag och kortaste natt – äger rum några dagar före. Sommarhalvåret inleds och med den vår lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under tiden juni till augusti. Det är nu vi ska återhämta oss och vara ”bortkopplade” – ja ni vet från vad – och varva ner så att vi återigen är i kontakt och i balans med oss själva och våra ”nära och kära”.

IMG_2554.JPG

Semester ger tillgång till något annat än, den också lagstadgade, dygnsvilan på 11 timmar och veckovilan på minst 36 timmar. Möjligheten finns att djupvila och att få djupare kontakt, dvs en vertikal förflyttning snarare än en horisontal. Som att snurra upp sig själv, ”unwinding”, från alla knutar av stress och måsten – så att vi fungerar som vi ska igen. Så att vi är i kontakt med att vi faktiskt alla äger vår tid. Tiden kan bara upplevas, den kan inte manageras.

Den stora frågan är: Hur vill du leva din tid/ditt liv på jorden? Vad är din plan? Inte bara för jobbet utan för hela livet. Redan här vet du om du äger din tid/lever ditt liv eller om du är ett offer. Är vi fångade i hur livet måste eller borde levas, enligt vem i så fall? Vad händer med nuet? Hinner vi med barnen? Hinner vi med våra medarbetare? Hinner vi med det vi vet är bra för oss själva, för andra, för miljön – ja långsiktigt bra och gott för alla? Är vi grundade i det vi gör? Vad står på din bucketlist? Vad står först? Varför är det viktigt?

Ännu viktigare än görandet är frågan om vem vill du vara. Jag har just nu en liten brorson i min närhet – två år till hösten. Jag tror ni alla kan återkalla minnet av öppenheten och glädjen hos små barn. Öppna ögon som nyfiket tar in allt som händer, som upplever och är med. Reflexen att döma, försvara och kritisera har ännu inte utvecklats. Det är många som på olika vis tar upp hur vi på olika vis kan rensa ut och skala bort det vi redan vet för att kunna skapa nytt (t ex Otto Sharmer & Peter Senge). Att hitta ett nolläge inom sig själv.

Semestern ger möjlighet att göra omtag. Att göra en ny plan som säkerställer att du lever mer här och nu även under övriga året. Där du laddar kontinuerligt.

2012-07-26 20.20.48

Resilience (motståndskraft/elasticitet/spänstighet) är ett begrepp som står för ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Begreppet kan användas på alla typer av system: t ex samhället, arbetsplatsen, familjen och individen. Två professor* har funnit att följande faktorer stärker förmågan att hantera livets stora utmaningar:
1. Främja optimism
2. Möta rädsla
3. Förstärka sin moraliska kompass
4. Träna sin spirit/andlighet
5. Ge och ta emot socialt stöd
6. Imitera goda rollmodeller
7. Träna fysiskt
8. Träna mentalt och känslomässigt
9. Höja sin kognitiva och emotionella flexibilitet
10. Upptäcka mening, syfte och utveckling

Med detta önskar jag alla läsare är en riktigt djupvila-sommar!
En tid att ta tillvara.
Må så gott och på återseende!

Anna Eriksson, ICF Master Certified Coach, fil kand beteendevetare

* Steven M. Soutwick & Dennis S. Charney (2012) Resilience – The Science of Masterings Life’s Greatest Challenges