Har du funderat på vad som egentligen konstituerar en ledare? Jag är nyss hemkommen från Bermuda där jag har deltagit i en utbildning om en ny modell för vad ledare och effektivt ledarskap är. Modellen är verkligen ny – forskningsbaserad och fundamental i sin uppbyggnad då den tar upp både vilka grundläggande färdigheter vi behöver och vilka de kontextuella ramarna består av.

Ett av de största misstagen vi gör är att vi tror att vi kan lösa problem utan att först ta hand om den underliggande dynamiken. Hur väl vi utför något hänger ihop med hur vi uppfattar en situation. Ofta går vi som på default – baserat på vår historia vet vi på ett ungefär hur framtiden kommer att se ut. Om vi istället skapar upp en ny framtid i språket så transformerar det vår syn på saker och ting.

Vill du läsa mer om detta så kan jag rekommendera Steve Zaffron & Dave Logans bok: The Three Laws of Performance – Rewriting the Future of your organization and your life.