Min favoritbok för ledare!

Tom Rath & Barry Conchie vill att vi alla deltar i “the Strength revolution” som innebär att vi tar reda på vad som är våra egna samt våra medarbetares styrkor. Därmed kan vi öka effektiviteten och arbetsglädjen betydligt. Hävstångseffekten är så mycket större när man tränar sina styrkor än sina svagheter (vilket tyvärr många fokuserar på).

Med Strengtsbased leadership följer en kod där du får göra ett test på nätet och få fram dina fem främsta styrkor. För medarbetare finns motsvarande test i boken Strengtsfinder 2.0. Rapport med förslag på åtgärder ingår.

I Strengthsbased leadership ingår även kännetecken för en ledare – baserat på en studie av 10 000 “followers”. I boken beskrivs hur du kan optimera dina talanger till de fyra ledaregenskaperna: tillit, medkänsla, stabilitet och hopp.