Mar 11

Att äga sitt liv

Tags: ,

Jag lever, mitt hjärta slår, jag känner min andning, mina ögon ser, mina öron hör, mina händer trycker ned tangenterna på datorn framför mig – jag är närvarande till ljuset som bryter in och ljudet som fortplantar sig genom vattnet. En ny dag har just startat – tolv timmar ligger framför mig innan jag på nytt kommer att lägga mig och sova bredvid min man i akterkojen på vår båt. 

Vad kommer jag att möta idag? Alldeles säkert något nytt som inte är planerat, som inte redan står i min numera digitala kalender. Hur kommer jag att dyka upp i dessa möten med människor eller annat? Vad kommer jag att känna? Hur kommer jag att svara an (eller inte)? Vilka impulser till handling kommer jag att få om jag lyssnar inåt? 

Hur väl jag känner mig själv och mina antaganden om världen är avgörande för hur medvetet jag kommer att kunna välja förhållningssätt under dagen. Vem vill jag egentligen vara – som en möjlighet? Vad står jag för? När jag observerar mig själv och vad jag gör upptäcker jag då och då en diskrepans mellan ord och handling. Kraften ligger i att erkänna och medvetandegöra den skillnaden när jag blir närvarande till den. 

En tanke flyger igenom mitt huvud att ringa en person som jag behöver få tag på. Jag vet att han har mycket att göra. Jag har redan sms-at utan att få svar vilket jag vanligen får väldigt snabbt. Jag ringer ändå och får svar efter många signaler. Han har tittat i sin kalender för att avgöra om han kan ta samtalet eller ej. Mycket riktigt är det mycket nu, så mycket att den egna förmågan att urskilja vad som är viktigast inte fungerar. Allt blir lika – högt som lågt. 

Jag känner så igen mig i viljan att vilja mycket. Mycket är spännande och kul. Till slut blir jag också helt matt och kroppen säger ifrån med att ge mig en dunderförkylning. Jag tvingas lägga mig ner och vila. Så vist ordnat. När jag själv inte tar hand om mig så löser kroppen det på egen hand. På samma sätt som vår hjärna hela tiden scannar av potentiella hot. Livet går först. Det är de stora musklerna som används för att slåss eller fly. Det intuitiva och subtila får vänta till en annan lugnare dag. 

Blir det lugnare en annan dag? 
Att ha en kontakt inåt är en absolut nödvändighet om vi vill äga våra egna liv. För att ta kloka beslut om hur vi vill leva och leda våra egna liv så behöver vi må bra på alla sätt och vis – fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt – ha en känsla och tillit till att livet är meningsfullt. 

Ett första signum på att äga sitt liv är att äga sin kalender. Visst är det absurt att vi så ofta hänvisar till att vi inte har tid eller att det är så mycket? Att det är mycket är ju på ett vis underbart – en massa energi och möjligheter som surrar runt, mycket bättre än allt är dött. 

Frågan är vad vi vill ägna vår tid/vårt liv åt? Kraften och svaren kommer när vi har bestämt oss. Gjort ett commitment som vi coacher gärna säger. Ett commitment är ett ställningstagande och ett åtagande som sträcker sig långt över känslor och omständigheter (som t ex tiden). Där vi är i kontakt med något större och mer än den egna överlevnaden. Som hjälper oss att sortera vad som ska in i vår kalender eller ej. Som hjälper oss att se möjligheterna även när det är utmanande, nytt och kanske läskigt. 

Jag har sedan länge ett commitment att vara i ständig utveckling. Det har medfört att jag snart kommer att byta arena. I tjugo år har jag verkat som professionell coach i Stockholm. Under samma tid har jag och min man seglat i Östersjön och bott i en lägenhet på Södermalm. Vi kan det nu. Det är dags att släppa taget och ta sig an en ny utmaning. Till sommaren seglar vi ut genom Kielkanalen och vidare ut på jordens hav. Jordens yta består till 71 % av vatten – merparten av det finns i oceanerna. Vi byter från land till hav. Från Sverige till hela världen. Från det välkända till det okända. Vi börjar något nytt. Blir nybörjare igen – som oceanseglare. Vi kommer att utforska ett nytt sätt att leva, nya platser – geografiska och inom oss själva. Fortfarande tillsammans, åtagna vårt partnerskap. 

Mitt tredje commitment är att driva mitt företag, Avalona, där jag står för att andras möjlighet att transformeras och utvecklas i sitt ledarskap – över sig själv, andra, ledningsgruppen och sitt företag. Fyra nivåer av ledarskap där grunden är att leda sig själv – att äga hela sitt liv. Jag hoppas kunna återuppstå i ny skepnad lite längre fram – Avalona 2.0 – där jag erbjuder perspektiv och energi fulladdad från himlen och havet. Exakt i vilken form är ännu inte bestämt – kanske har du idéer om hur just du skulle ha nytta av kontakt? 

Under tiden vill jag inbjuda dig att med lite perspektiv titta på hur du lever just nu. Hur pass äger du ditt liv? Vad skulle om möjligt kunna öka din energi? Vad är din position just nu? I vilken riktning vill du gå?

Jag önskar dig lycka till på din resa!

Anna Eriksson
ICF Master Certified Coach (MCC)
Avalona – Executive & Teamcoaching AB