Apr 5

Ökad kreativitet, ledarskap och affärsnytta!

Tags:

I samarbete med Ledarna startar jag ett nätverk på temat Ökad kreativitet, ledarskap och affärsnytta. Enligt forskningen är det av största vikt att kreativiteten finns med på alla plan i en organisation, inte bara hos ett utsett R & D-team. Inom ramen för detta nätverk kommer vi att undersöka möjligheterna att öka den kreativa delaktigheten i hela organisationen.

Första mötet äger rum to 12 april. Hör gärna av dig om du vill vara med!
Anna Eriksson, 0733-508 507, anna.eriksson@avalonacoaching.se